Povodne – riziko vzniku prenosných ochorení

Slovensko postihli v uplynulých dňoch ničivé povodne. Aj keď náš región nebol zasiahnutý v takom rozsahu ako východná časť štátu, môžu sa v tejto súvislosti aj u nás vyskytnúť ochorenia?

Diftéria a tetanus – závažné prenosné ochorenia

Diftéria (záškrt) je akútne infekčné ochorenie, spôsobené exotoxínom baktérie Corynebacterium diphteriae. Ochorenie sa prenáša vzdušnou cestou a tiež kontaminovaným prachom, kontaminovanými predmetmi a potravinami. Prameňom nákazy je jedine človek – buď chorý človek alebo nosič tohto mikróba.

Očkovanie – otázky a odpovede

V posledných mesiacoch sa objavujú v médiách rôzne antivakcinačné tvrdenia, ktoré spochybňujú význam očkovania. Ako to vlastne s očkovaním je, sme sa opýtali odborníkov z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave – MUDr. Miriam Ondicovej.

V Európe vzplanuli epidémie osýpok – ohrozuje toto ochorenie aj Slovensko?

Osýpky (lat. morbilli) patria medzi najzávažnejšie ochorenia detského veku. Ide o vysoko nákazlivé exantematické vírusové ochorenie, ktoré sa prenáša od chorých osôb vzdušnou cestou a vyvoláva epidémie. Vo svete je ročne hlásených okolo 40 miliónov ochorení, z ktorých 554 tisíc končí úmrtiami detí do 5 rokov.

Recepty zeleninových jedál

Žihľavová polievka