Tragédia domáceho autora na trnavskom javisku

Ján Palárik: Dimitrij samozvanec. Úprava Martin Timko, Viktor Kollár; scéna Ján Zavarský; kostýmy Jaroslav a Miroslav Daubravovci; hudba Vladimír Šarišský; dramaturgia Martin Timko; réžia Viktor Kollár.

Do knižnice príde Mikuláš Mikuláš Jarábek

Nie, to nie je omyl. Každoročne prichádza tento Trnavčan v programe klubu Fórum humoristov ako „Mikuláš“ a uvádza najnovšie príspevky autorov FH a jeho sympatizantov v zborníku Humor_zasináč.sk. Zborník je síce iba na CD a v internetovom svete, ale je o to svetovejší. Tento rok príde Mikuláš Jarábek do Knižnice Juraja Fándlyho v predstihu už 20.

Trnava privítala významného filozofa

Medzi hodnoteniami fakúlt v jednotlivých odboroch sa tie s domicilom Trnavská univerzita umiestňujú na prvých troch miestach. Kvalita univerzít, ktorá sa odráža vo výskumnej činnosti a v kvalite vzdelávania, láka aj odborníkov z iných krajín. Na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity privítali v októbri unikátnu návštevu.

Dozvuky Čara farieb a čiernobielej introspekcie

Bol podvečer 10. októbra 2013. Západné krídlo trnavskej radnice sa naplnilo detským džavotom a radostným smiechom. Združenie umelcov BonArt prezentovalo na výstave Čaro farieb tvorbu detského výtvarného krúžku Rybička pod vedením Oksany Lukomskej. Historické priestory v spojení s originálnymi detskými dielami začínajúcich umelcov z Trnavy, Brestovian a Lovčíc podčiarkli neopakovateľnú atmosféru tohto slávnostného večera.

Výstava Sv. Cyril a Metod v detskej tvorbe

Do 20. januára 2014 bude v Západoslovenskom múzeu – klariskom kláštore otvorená výstava žiakov výtvarného odboru Základnej umeleckej školy na Mozartovej ulici v Trnave s názvom Sv. Cyril a Metod v detskej tvorbe.