Futbalové spomienky na osobnosti

Pod strechou mestskej haly tradičné pocty Vlastimilovi Opálkovi, Petrovi Kubinovi a Mariánovi Šmidovičovi

Kaleidoskop z atletických podujatí

Silvestrovská cena v hode atletickým bremenom

Filmové archívy uchovávajú aj zábery z minulosti nášho mesta

Slovenský filmový ústav v Bratislave pri príležitosti 50. výročia svojho vzniku sprístupnil pre širokú verejnosť databázy, ktoré obsahujú poznatky a informácie o slovenskom filme, kinematografii a audiovizuálnom umení. Sú výsledkom budovania dlhodobého projektu informačného systému, ktorý realizujú od roku 2002.

Klubová výstava Fotoklubu IRIS 2014 v západnom krídle radnice

Občianske združenie Fotoklub IRIS pripravilo pre priaznivcov fotografie už po piaty raz výstavu prác svojich členov – amatérskych fotografov. Vernisáž sa uskutoční v utorok 4. februára 2014 o 17.00 h v západnom krídle radnice.

Budú nové tirnaviká v roku 2014?

Minulé roky boli priaznivé pre naše mesto v oblasti poštových tirnavík – poštových známok alebo príležitostných poštových pečiatok a poštových lístkov s trnavskými námetmi. Prvé mesto s výsadami slobodného kráľovského mesta, udelenými kráľom Belom IV.