Kde Beáta Vargová Kuracinová nájde to nebo

Koncom januára sa uskutočnilo v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského 5 v kruhu priateľov a obdivovateľov uvedenie nového trnavského CD. Jeho názov je Kde nájdem to nebo a jeho autorkou, speváčkou, gitaristkou i „producentkou“ v jednej osobe je trnavská poetka Beáta Vargová-Kuracinová.

Musica Medica v Synagóge – Centre súčasného umenia

Galéria Jána Koniarka v Trnave ponúka svojim návštevníkom každoročne okrem výstavnej činnosti a aktivít výtvarného charakteru aj ďalšie sprievodné podujatia. V tomto roku ich odštartuje 13. februára o 19. hodine v Synagóge – Centre súčasného umenia na Halenárskej ulici koncert hudobnej formácie Musica Medica.

Mladý trnavský výtvarník vystavuje v západnom krídle radnice návrhy mincí

Do 13. februára je v priestoroch bývalej kaplnky na trnavskej radnici otvorená výstava návrhov mincí a medailí mladého výtvarníka, študenta Katedry pedagogiky výtvarného umenia na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity Mária Slezáka pod názvom Nummos. Svojimi autoportrétmi sa na nej podieľajú aj ďalší študenti z ateliéru maľby pod vedením akademickej maliarky Veroniky Rónaiovej.

Diagonálne cesty farieb skla Miloša Balgavého

Cesty farieb – to bol názov decembrovo-januárovej výstavy v Galérii Jána Koniarka v Trnave, ktorá v tejto inštitúcii po dlhých rokoch znovu predstavila tvorbu akademického sochára Miloša Balgavého ml. Je známe, že v centre záujmu M. Balgavého ml. je umelecké spracovanie skla, ale výstavu jeho sklených objektov tentoraz dopĺňali aj umelecké fotografie Jany Hojstričovej a Danice Balgavej (nar.

Keď bola tvorba nielen dobrodružstvom, ale aj mágiou a modlitbou zároveň

Paleoart. Pod týmto názvom bola 17. januára 2014 v Západoslovenskom múzeu v Trnave otvorená výstava výtvarných replík jaskynného a nástenného maliarstva z obdobia paleolitu až po koniec doby bronzovej. Autor, akademický architekt Róbert (Viktor) Němeček (1957), absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (1977 – 1983, odbor interiérová architektúra a výstavníctvo u prof. D. Kuzmu a V.