Čavojský spojil povolanie divadelného historika s lokálpatriotizmom

Divadelný historik a teatrológ Ladislav Čavojský (*17. 1. 1932 Trnava †9. 1. 2014 Bratislava) žil síce dlhé roky v hlavnom meste, no k Trnave mal nielen ako rodák mimoriadny vzťah. Jeho profesionálne zameranie hudobného historika a kritika sa formovalo v čase, keď ešte nebola dobudovaná základňa historického výskumu divadelníctva.

Vojtech Haring sa už na smutno-smiešny dnešný svet pozerá zhora

Len nedávno, koncom minulého roka, sa predstavoval staršou rôznorodou a nevšednou tvorbou (oleje, trojrozmerné objekty) v Hlohovci na výstave Považský štvorlístok trochu inak. Aj keď sa psychológ, humorista a spisovateľ Vojtech Haring narodil a zomrel v Piešťanoch (*1. 10. 1942 †3. 1. 2014), s Trnavou bol spätý viac ako by sa na prvý pohľad zdalo.

Spomienka na Antona Durana

30. decembra 2013 nás opustil dlhoročný tenorista robotníckeho spevokolu Bradlan Tonko Duran.

Rozlúčka s Ferom Keszlerom

V pondelok 20. januára nás po dlhej chorobe vo veku 63 rokov opustil známy trnavský hudobník Fero Keszler.

Proces s bosorkami z Ružindola roku 1744 v Trnave

Nedávno som dostal otázku: Ako vyzeral sprievod z trnavskej radnice na popravisko? Niečo sa mi marilo, ale... Nevedel som odpovedať.