To, čo nás spája

Novinky z radnice vstupujú do svojho 25. ročníka s novou tvárou. Úsilím redakcie bolo vytvoriť priestor na prehľadnejšie grafické zalomenie textov a fotografií. V tejto súvislosti sa chceme poďakovať vám, čitateľom, za priazeň a vernosť nášmu periodiku a poslancom mesta Trnavy, ktorí každoročne schvaľujú finančnú čiastku na tlač Noviniek z radnice, že tento rok zohľadnili aj zmenu formátu.

V skratke

Do škôl sa prihlásilo vyše šesťsto budúcich prváčikov ♦ Žiadosti o dotácie mesta treba podať do 17. februára ♦ Dolnopotočná ulica v centre mesta je obojsmerná ♦ Výťažok z plesu aj tento rok pomôže hendikepovaným deťom a dospelým  ♦ Požehnaním mladých vín sa začne trnavský vinársky rok ♦     

Trnava bude opäť mestom hier a zábavy na obľúbenom podujatí FestHry

Na jedinečnú obrovskú herňu so stovkami moderných spoločenských hier, nafukovacími atrakciami, stolnými futbalmi, hokejmi, stavebnicami a hračkami sa zmení Mestská športová hala v dňoch 7. – 9. februára počas piateho ročníka festivalu hier a zábavy známeho pod názvom FestHry Trnava.

Súťaž Hravé parky v areáloch mestských škôl

Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt pri mestskom zastupiteľstve vyhlásila v tomto roku po prvý raz súťaž o najkrajší školský dvor medzi školami v pôsobnosti Mesta Trnavy v roku 2014 pod názvom Hravé parky v areáloch mestských škôl.

Trnava bude efektívnejšie separovať druhotné suroviny

Na trnavských sídliskách pribudli v januári nové kontajnery na separovaný zber druhotných surovín. Na každom stojisku nádob na odpad bude umiestnený minimálne jeden žltý kontajner na plasty, tetrapaky a plechovky od nápojov, a tiež jeden modrý kontajner na papier. Nádoby sú označené veľkými nálepkami, ktoré občanom napovedia, čo do ktorého patrí.