Ocenenie pre Trnavu v súťaži Samospráva a Slovensko bez bariér

Mesto Trnava získalo ocenenie za realizáciu projektu Bezbariérové mesto v siedmej etape súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér 2010 – 2013. Ocenenia mestám, obciam, samosprávnym krajom, inštitúciám aj jednotlivcom boli slávnostne odovzdané začiatkom decembra počas benefičného gala večera v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb zdravotne postihnutých.

Letné aj celoročné exteriérové sedenia tento rok už podľa nových pravidiel

Letné aj celoročné exteriérové sedenia budú tento rok umiestňované v našom meste podľa nových pravidiel. Nové všeobecné podmienky a postup ich umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania boli schválené 10. 12. 2013 mestským zastupiteľstvom a do platnosti vstúpili 1. januára 2014.

Odišiel milovník a propagátor citrusov i sukulentov

Začiatkom decembra minulého roka sme sa rozlúčili s pedagógom Róbertom Karasom, ktorého široká trnavská i „cezpoľná“ verejnosť poznala ako zanieteného pestovateľa a propagátora pestovania exotických i bežných druhov ovocia, pestovateľa kaktusov i sukulentov.

Aktivity Tematického centra mládeže v Trnave

Tematické centrum mládeže pre Trnavský kraj je súčasťou Slovenského inštitútu mládeže Iuventa. Táto príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva školstva SR sa chcela dostať čo najbližšie do regiónov, a preto otvorila centrá mládeže v každom krajskom meste. Jedno z centier vzniklo aj v Trnave na Kapitulskej ulici.