Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – apríl 2014

1. 4. 1959 – V Trnave slávnostne odhalili Pomník oslobodenia, dielo akademického sochára Ladislava Snopeka (55. výročie).

2. 4. 1719 – Vo Viedni sa narodil rakúsky architekt a staviteľ FRANTIŠEK ANTON HILLEBRANDT, projektant budovy Lekárskej fakulty Trnavskej univerzity (295. výročie).

Svetový deň vody v Trnave

Pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marec) vykonáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave každoročne analýzu prinesených vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov. Kvalitu vody vo svojich studniach si tento rok chce overiť 278 obyvateľov okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany.

Zdravé mesto v skratke

Deň narcisov a Aerobikový maratón v Trnave ♦ Žiaci si v súťaži overia poznatky o poskytovaní prvej pomoci ♦ Výtvarná súťaž Zem je len jedna

Deň narcisov a Aerobikový maratón v Trnave

Na Trojičnom námestí po rokoch znova kvitnú kvety

Oživenie Trojičného námestia ďalšou zeleňou, ktoré avizovala mestská samospráva, pokračuje.

Park za pamätníkom Milana Rastislava Štefánika bude vynovený

Mestská samospráva plánuje v tomto roku začať práce na revitalizácii parku za pamätníkom generála Milana Rastislava Štefánika a priľahlého verejného priestoru medzi Evanjelickým kostolom a Hospodárskou ulicou.