Návšteva čínskeho veľvyslanca na radnici

Veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky na Slovensku J. E. Pan Weifanga prijal v stredu 19. marca v popoludňajších hodinách na trnavskej radnici primátor Vladimír Butko. Návšteve radnice predchádzala návšteva na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a na úrade Trnavského samosprávneho kraja.

Bez jadrového zdroja nepokryjeme energetickú spotrebu Slovenska

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, ktorá bola v roku 2009 založená pre projekt nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovských Bohuníc, odovzdala v uplynulých dňoch Ministerstvu životného prostredia SR zámer na navrhovanú činnosť, ktorý je prvým krokom v posudzovaní vplyvov jadrového zdroja na životné prostredie (EIA).

Moruša trnavská asi neexistuje. Ale chutí najlepšie

Trnava vďaka moruši trnavskej v polovici minulého storočia prenikla do sveta botaniky. Významný český botanik Karel Domin popísal nový druh moruše, ktorá bola podľa jeho vysvetlenia krížencom moruše čiernej (morus nigra) a moruše červenej (morus rubra). Prečo si pre jej pomenovanie vybral práve Trnavu?

Marta Geis chodí do rodného mesta nielen spomínať, ale aj pomáhať

Marec je už tradične mesiacom udeľovania mestských ocenení. Väčšinu z tých, čo si prebrali ocenenie v prvú marcovú nedeľu, sme vám na stránkach Noviniek z radnice predstavili už počas celého minulého roka. Na jednu osobnosť, ktorá svojou nenápadnou, no cieľavedomou prácou pomohla, a ešte zaiste pomôže desiatkam obyvateľov nášho mesta, sme si počkali až do udelenia Ceny mesta Trnava. Marta Geis, rodená Blažeková (nar. 18. septembra 1939 v Trnave).

List čitateľa: Skúsenosť s opatrovateľskou službou

Som vo veku, kedy môžem posúdiť, čo život bol, v súčasnosti je a čo čaká každého z nás, keď si už zo zdravotných dôvodov sám nemôže pomôcť. Vyrastal som po prvej svetovej vojne, prežil som druhú svetovú vojnu, niekoľko revolúcií, komunizmus, kapitalizmus a prežívam demokraciu... Utešujem sa tým, že uplynulý život v spomienkach bol zaujímavý a určite užitočný pre súčasnosť.