novinky z radnice

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – apríl 2017

1. 4. 1877 – V Trnave sa narodil učiteľ, veliteľ Zemskej hasičskej jednoty a redaktor Hasičských listov BELO VOLDÁN, organizátor protipožiarnej ochrany v Trnave (140. výročie).

2. 4. 1817 – V Trnave umrel cirkevný hodnostár a pedagóg FRANTIŠEK ŠTIPŠIČ, profesor teológie a gréčtiny na Trnavskej univerzite a rektor seminára (200. výročie).

2. 4. 1982 – V Trnave umrel novinár, publicista, učiteľ a prekladateľ VILIAM KOVÁR (35. výročie).

2. 4. 1992 – V Trnave umrel herec a režisér EMIL ADAMÍK (25. výročie).

3. 4. 1567 – V Trnave vypukol veľký požiar, pri ktorom zhorelo asi 150 domov, medzi nimi aj budova prvého jezuitského kolégia (450. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – marec 2017

1. 3. 1817 – V Litomyšli sa narodil český sochár, reštaurátor a rezbár ANTON NORMAN BRANDL, ktorý v rokoch 1737 – 44 pôsobil v Trnave ako profesor kreslenia (200. výročie).

5. 3. 1882 – V Budapešti umrel cirkevný hodnostár, mecén a záchranca umeleckých pamiatok JOZEF BERZÁK, trnavský rodák, organizátor sociálnej a zdravotníckej služby počas cholerovej epidémie v Trnave (135. výročie).

5. 3. 1887 – V dnešnom Rumunsku sa narodil chirurg KAROL KRČMÉRY, ktorý dlhé roky pôsobil ako hlavný lekár a riaditeľ Župnej nemocnice v Trnave (130. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – február 2017

1. 2. 2012 – V Bratislave umrel prvoligový futbalista, reprezentant, neskorší tréner a funkcionár LADISLAV KUNA, rodák z Hlohovca, hráč Spartaka Trnava, s ktorým získal 5 majstrovských titulov (5. výročie).

2. 2. 1917 – V Budapešti sa narodila poetka a autorka publikácií pre deti HENNY FIEBIGOVÁ, ktorá prežila detstvo a študentské roky v Trnave, kde maturovala na Učiteľskom ústave a krátko pôsobila aj ako učiteľka a vychovávateľka (100. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – január 2017

1. 1. 1972 – V Trnave vznikla projektová organizácia Stavoprojekt Trnava, ktorá pôsobila v okresoch Trnava, Senica, Galanta a Trenčín (45. výročie).

2. 1. 1667 – Vykonávatelia testamentu arcibiskupa JURAJA LIPPAIA vydali v Trnave zakladajúcu listinu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity (350. výročie).

2. 1. 1897 – V Trnave sa narodil akademický sochár, maliar a výtvarný pedagóg JOZEF MACHALA (120. výročie).

2. 1. 1942 – V Seredi sa narodil prvoligový futbalista, reprezentant a tréner ANTON HRUŠECKÝ, hráč Spartaka Trnava, s ktorým získal 5 majstrovských titulov (75. narodeniny).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – december 2016

1. 12. 1951 – V Martine sa narodil herec a Čestný občan mesta Trnava VLADIMÍR OKTAVEC, v rokoch 1976 – 89 člen súboru Divadla pre deti a mládež v Trnave, organizátor a moderátor mítingov občanov na námestí počas nežnej revolúcie (65. narodeniny).

3. 12. 2011 – V Trnave umrel drevorezbár JOZEF HUČKO, ktorý v r. 1999 dostal Uznanie za zásluhy o rozvoj a dlhoročnú reprezentáciu mesta Trnava v oblasti ľudového rezbárstva (5. výročie).

5. 12. 1941 – V Piešťanoch sa narodil futbalista a neskorší tréner JAROSLAV KRAVÁRIK, v rokoch 1964 – 68 hráč prvoligového Spartaka Trnava, s ktorým získal aj majstrovský titul (75. narodeniny).