novinky z radnice

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – september 2017

1. 9. 1992 – Akademický senát zriadil Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave (25. výročie).

2. 9. 1637 – V Trnave sa uskutočnila slávnostná promócia prvých bakalárov filozofickej fakulty Trnavskej univerzity (380. výročie).

2. 9. 1827 – V Trnave umrel básnik, prekladateľ a kňaz VOJTECH ŠIMKO, spoluzakladateľ Slovenského učeného tovarišstva (190. výročie).

3. 9. 1917 – V obci Dubodiel sa narodil fyzik, vysokoškolský pedagóg, autor učebníc a prekladateľ PETER BALÁŽ, ktorý dlhé roky pôsobil na Pedagogickej fakulte UK v Trnave, kde bol vedúcim Katedry fyziky a vykonával aj funkciu prodekana (100. výročie).

3. 9. 1927 – V Trnave sa narodil rozhlasový redaktor, dramaturg, libretista a textár populárnych piesní TIBOR GRÜNNER (90. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – august 2017

1. 8. 1977 – V Trnave umrel spisovateľ, odborný publicista, autor učebníc, prekladateľ a pedagóg ERNEST MIKLOVIČ, riaditeľ dievčenskej meštianskej školy a učiteľ na Pedagogickom inštitúte v Trnave (40. výročie).

1. 8. 1997 – Do platnosti vstúpil zákon NR SR, ktorým bola zriadená Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (20. výročie).

2. 8. 1747 – V Trnave sa narodil pedagóg, fyzik a autor učebníc FRANTIŠEK HANDERLA, profesor Trnavskej univerzity a neskôr dekan filozofickej fakulty univerzity v Budíne (270. výročie).

3. 8. 1997 – V Trnave umrel literát, publicista a kňaz ŠTEFAN MAGDOLEN, redaktor vydavateľstva Spolku sv. Vojtecha (20. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – júl 2017

1. 7. 1567 – Cisár MAXIMILIÁN I. schválil založenie kňazského seminára v Trnave (450. výročie).

1. 7. 1992 – V Trnave znovuotvorili Trnavskú univerzitu (25. výročie)

5. 7. 1992 – V Bratislave umrel trnavský rodák KAROL VACULÍK, dlhoročný riaditeľ Slovenskej národnej galérie, historik výtvarného umenia a odborný publicista (25. výročie).

5. 7. 2012 – V Bratislave umrel trojnásobný majster Slovenska v boxe PAVOL BLESÁK, rodák z Trnavy a člen AC Jánošík Trnava (5. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – jún 2017

1. 6. 1907 – V Boleráze sa narodil hydrotechnik, projektant vodných diel a odborný publicista PETER DANIŠOVIČ, absolvent trnavského gymnázia a čestný občan Trnavského samosprávneho kraja (110. výročie).

2. 6. 1852 – V Trnave umrel básnik a historik Slovenského povstania rokov meruôsmych MIKULÁŠ DOHNÁNY, redaktor Slovenských pohľadov sídliacich v tom čase v Trnave, kde jeho pamiatku pripomína ulica a pamätná tabuľa na cintoríne (165. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – máj 2017

1. 5. 1472 – Kráľ MATEJ povolil trnavskej mestskej rade voľne predať alebo darovať opustené domy v Trnave zničené veľkým požiarom v roku 1469 (545. výročie).

1. 5. 1512 – Trnavský mestský kapitán PAVOL HOLLÝ, ktorému patril Starý Linč, Biely Kostol a Opoj, daroval slovensky písanou listinou celý svoj majetok mestu Trnava (505. výročie).

1. 5. 1637 – Kráľ FERDINAND III. daroval Trnavskej univerzite Turčiansku prepozitúru (380. výročie).

1. 5. 1942 – V Trnave sa narodil jadrový fyzik a vysokoškolský profesor IVAN WILHELM, v rokoch 2000 – 2006 rektor Karlovej univerzity v Prahe (75. narodeniny).