novinky z radnice

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy január – 2018

1. 1. 1948 – V Trnave sa narodil hádzanár, hráč Lokomotívy Trnava a reprezentačný tréner IVAN HARGAŠ, ktorému roku 2017 udelili Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy in memoriam (70. výročie).

1. 1. 1968 – V Trnave vznikla Pedagogická psychologická poradňa (50. výročie).

1. 1. 1993 – Vznikla samostatná Slovenská republika (25. výročie).

3. 1. 1933 – V Zavare sa narodil historik a publicista JOZEF JABLONICKÝ, absolvent SVŠ v Trnave, kde neskôr v rokoch 1957 – 1960 učil (85. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – december 2017

1. 12. 1992 – V Trnave umrel futbalista, bývalý hráč Rapidu Trnava a neskorší tréner ANTON MALATINSKÝ, pod ktorého vedením Spartak Trnava získal trikrát titul majstra republiky. Čestný občan mesta Trnava, kde jeho meno nesie ulica a futbalový štadión, pred ktorým stojí jeho socha (25. výročie).

1. 12. 2007 – V Žiline umrel operný a koncertný spevák a pedagóg ALOJZ KUBÍČEK, trnavský rodák (10. výročie).

4. 12. 1947 – V Trnave sa narodil športovec, seniorský vicemajster Európy v arm wrestlingu JÁN ĎALÁK, tréner slovenskej reprezentácie v pretláčaní rukou (70. narodeniny).

5. 12. 1857 – Vo Viedni umrel medailér a rytec FRANTIŠEK STUCKHART, rodák z Trnavy (160. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – november 2017

1. 11. 1777 – V Trnave slávnostne otvorili Kráľovskú akadémiu (240. výročie).

1. 11. 1882 – V Trnave sa narodila sochárka a medailérka ARANKA JEHRINGOVÁ, ktorá pôsobila v Ríme, v Palerme a v Budapešti, kde aj umrela (135. výročie).

1. 11. 1997 – V Galante umrel geograf, vysokoškolský profesor, prorektor Ekonomickej univerzity v Bratislave a odborný publicista ZDENKO MOCKO, rodák zo Serede, ktorý dlhé roky žil v Trnave (20. výročie).

1. 11. 2007 – V Žiline umrel operný spevák a hudobný pedagóg ALOJZ KUBÍČEK, rodák z Trnavy (10. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – október 2017

1. 10. 1857 – V Trnave sa uskutočnilo zasadnutie prípravného výboru Spolku sv. Vojtecha, na ktorom sa prijal návrh stanov Andreja Radlinského a bol podaný prosbopis o povolenie SSV (160. výročie).

3. 10. 1762 – V Slanici na Orave sa narodil jazykovedec, prvý kodifikátor spisovného slovenského jazyka a kňaz ANTON BERNOLÁK, ktorý študoval na seminári a neskôr pôsobil ako tajomník arcibiskupskej kancelárie, archivár a prísažný notár ústrednej cirkevnej stolice v Trnave, kde založil aj Slovenské učené tovarišstvo. Jeho pamiatku v našom meste pripomínajú ulica nesúca jeho meno, sad, brána a známy pomník od Jána Koniarka (255. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – september 2017

1. 9. 1992 – Akademický senát zriadil Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave (25. výročie).

2. 9. 1637 – V Trnave sa uskutočnila slávnostná promócia prvých bakalárov filozofickej fakulty Trnavskej univerzity (380. výročie).

2. 9. 1827 – V Trnave umrel básnik, prekladateľ a kňaz VOJTECH ŠIMKO, spoluzakladateľ Slovenského učeného tovarišstva (190. výročie).

3. 9. 1917 – V obci Dubodiel sa narodil fyzik, vysokoškolský pedagóg, autor učebníc a prekladateľ PETER BALÁŽ, ktorý dlhé roky pôsobil na Pedagogickej fakulte UK v Trnave, kde bol vedúcim Katedry fyziky a vykonával aj funkciu prodekana (100. výročie).

3. 9. 1927 – V Trnave sa narodil rozhlasový redaktor, dramaturg, libretista a textár populárnych piesní TIBOR GRÜNNER (90. výročie).