novinky z radnice

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – apríl 2018

2. 4. 1993 – V Bratislave umrel literárny historik, editor a prekladateľ JOZEF AMBRUŠ, ktorý dlhé roky žil v Trnave (25. výročie).

5. 4. 1933 – V Trnave sa narodil muzikológ, redaktor a publicista MARIÁN JURÍK, umelecký šéf opery SND a riaditeľ Slovkoncertu v Bratislave (85. výročie).

7. 4. 1613 – V Klobušiciach sa narodil profesor Trnavskej univerzity, jej kancelár a dekan teologickej fakulty FRANTIŠEK TOPOŠ, zostaviteľ a vydavateľ zborníka na poctu prvých bakalárov Trnavskej univerzity (405. výročie).

7. 4. 1818 – V Bratislave umrel trnavský mestský kapitán JOZEF NEUMILLER-UJGYÖRGYI, účastník Martinovičovho sprisahania jakobínov v Uhorsku (200. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – marec 2018

2. 3. 1558 – V Slovinsku sa narodil hlavný spolupracovník kardinála Pázmaňa pri zakladaní Trnavskej univerzity a jej prvý rektor JURAJ DOBRONOCKÝ, jezuitský pedagóg a cirkevný historik, ktorý umrel v Trnave (460. výročie).

3. 3. 1923 – V Trnave založili Miestny odbor Matice slovenskej, ktorého prvým predsedom bol spisovateľ a dramatik Ferko Urbánek (95. výročie).

5. 3. 1943 – V Mýte pod Ďumbierom sa narodil lekár, gynekológ a pôrodník JÚLIUS CHRAMEC, primár, prednosta Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Fakultnej nemocnice v Trnave, odborný asistent a člen Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity (75. narodeniny).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – február 2018

1. 2. 1953 – V Trnave vznikla Okresná hygienicko-epidemiologická stanica (65. výročie).

2. 2. 2003 – V Trnave umrela autorka poviedok z trnavského prostredia písaných v trnavskom dialekte MAGDALÉNA ŠRUTEKOVÁ (15. výročie).

3. 2. 1928 – V obci Lubina pri Starej Turej sa narodil bibliograf, historik, farmaceut a odborný publicista VOJTECH STRELKA, absolvent trnavského gymnázia a knihovník Spolku sv. Vojtecha v Trnave, kde aj umrel (90. výročie).

4. 2. 1573 – V Trnave sa narodil pedagóg, diplomat, náboženský spisovateľ a prekladateľ JURAJ KÁLDI, rektor jezuitského kolégia v Trnave a prefekt útulku pre chudobných študentov (445. výročie).

4. 2. 1923 – V Liskovej pri Ružomberku sa narodil hudobník a učiteľ hry na akordeón JINDRICH RICHTER, ktorý pôsobil ako riaditeľ Hudobnej školy v Trnave, kde aj umrel (95. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy január – 2018

1. 1. 1948 – V Trnave sa narodil hádzanár, hráč Lokomotívy Trnava a reprezentačný tréner IVAN HARGAŠ, ktorému roku 2017 udelili Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy in memoriam (70. výročie).

1. 1. 1968 – V Trnave vznikla Pedagogická psychologická poradňa (50. výročie).

1. 1. 1993 – Vznikla samostatná Slovenská republika (25. výročie).

3. 1. 1933 – V Zavare sa narodil historik a publicista JOZEF JABLONICKÝ, absolvent SVŠ v Trnave, kde neskôr v rokoch 1957 – 1960 učil (85. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – december 2017

1. 12. 1992 – V Trnave umrel futbalista, bývalý hráč Rapidu Trnava a neskorší tréner ANTON MALATINSKÝ, pod ktorého vedením Spartak Trnava získal trikrát titul majstra republiky. Čestný občan mesta Trnava, kde jeho meno nesie ulica a futbalový štadión, pred ktorým stojí jeho socha (25. výročie).

1. 12. 2007 – V Žiline umrel operný a koncertný spevák a pedagóg ALOJZ KUBÍČEK, trnavský rodák (10. výročie).

4. 12. 1947 – V Trnave sa narodil športovec, seniorský vicemajster Európy v arm wrestlingu JÁN ĎALÁK, tréner slovenskej reprezentácie v pretláčaní rukou (70. narodeniny).

5. 12. 1857 – Vo Viedni umrel medailér a rytec FRANTIŠEK STUCKHART, rodák z Trnavy (160. výročie).