novinky z radnice

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – november 2017

1. 11. 1777 – V Trnave slávnostne otvorili Kráľovskú akadémiu (240. výročie).

1. 11. 1882 – V Trnave sa narodila sochárka a medailérka ARANKA JEHRINGOVÁ, ktorá pôsobila v Ríme, v Palerme a v Budapešti, kde aj umrela (135. výročie).

1. 11. 1997 – V Galante umrel geograf, vysokoškolský profesor, prorektor Ekonomickej univerzity v Bratislave a odborný publicista ZDENKO MOCKO, rodák zo Serede, ktorý dlhé roky žil v Trnave (20. výročie).

1. 11. 2007 – V Žiline umrel operný spevák a hudobný pedagóg ALOJZ KUBÍČEK, rodák z Trnavy (10. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – október 2017

1. 10. 1857 – V Trnave sa uskutočnilo zasadnutie prípravného výboru Spolku sv. Vojtecha, na ktorom sa prijal návrh stanov Andreja Radlinského a bol podaný prosbopis o povolenie SSV (160. výročie).

3. 10. 1762 – V Slanici na Orave sa narodil jazykovedec, prvý kodifikátor spisovného slovenského jazyka a kňaz ANTON BERNOLÁK, ktorý študoval na seminári a neskôr pôsobil ako tajomník arcibiskupskej kancelárie, archivár a prísažný notár ústrednej cirkevnej stolice v Trnave, kde založil aj Slovenské učené tovarišstvo. Jeho pamiatku v našom meste pripomínajú ulica nesúca jeho meno, sad, brána a známy pomník od Jána Koniarka (255. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – september 2017

1. 9. 1992 – Akademický senát zriadil Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave (25. výročie).

2. 9. 1637 – V Trnave sa uskutočnila slávnostná promócia prvých bakalárov filozofickej fakulty Trnavskej univerzity (380. výročie).

2. 9. 1827 – V Trnave umrel básnik, prekladateľ a kňaz VOJTECH ŠIMKO, spoluzakladateľ Slovenského učeného tovarišstva (190. výročie).

3. 9. 1917 – V obci Dubodiel sa narodil fyzik, vysokoškolský pedagóg, autor učebníc a prekladateľ PETER BALÁŽ, ktorý dlhé roky pôsobil na Pedagogickej fakulte UK v Trnave, kde bol vedúcim Katedry fyziky a vykonával aj funkciu prodekana (100. výročie).

3. 9. 1927 – V Trnave sa narodil rozhlasový redaktor, dramaturg, libretista a textár populárnych piesní TIBOR GRÜNNER (90. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – august 2017

1. 8. 1977 – V Trnave umrel spisovateľ, odborný publicista, autor učebníc, prekladateľ a pedagóg ERNEST MIKLOVIČ, riaditeľ dievčenskej meštianskej školy a učiteľ na Pedagogickom inštitúte v Trnave (40. výročie).

1. 8. 1997 – Do platnosti vstúpil zákon NR SR, ktorým bola zriadená Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (20. výročie).

2. 8. 1747 – V Trnave sa narodil pedagóg, fyzik a autor učebníc FRANTIŠEK HANDERLA, profesor Trnavskej univerzity a neskôr dekan filozofickej fakulty univerzity v Budíne (270. výročie).

3. 8. 1997 – V Trnave umrel literát, publicista a kňaz ŠTEFAN MAGDOLEN, redaktor vydavateľstva Spolku sv. Vojtecha (20. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – júl 2017

1. 7. 1567 – Cisár MAXIMILIÁN I. schválil založenie kňazského seminára v Trnave (450. výročie).

1. 7. 1992 – V Trnave znovuotvorili Trnavskú univerzitu (25. výročie)

5. 7. 1992 – V Bratislave umrel trnavský rodák KAROL VACULÍK, dlhoročný riaditeľ Slovenskej národnej galérie, historik výtvarného umenia a odborný publicista (25. výročie).

5. 7. 2012 – V Bratislave umrel trojnásobný majster Slovenska v boxe PAVOL BLESÁK, rodák z Trnavy a člen AC Jánošík Trnava (5. výročie).