novinky z radnice

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – november 2013

1. 11. 1848 – Trnavu obsadila cisárska armáda pod velením generála ŠIMUNIČA (165. výročie).

1. 11. 1978 – V Trnave umrel pedagóg, organizátor atletiky a tréner ANTON HAJMÁSSY, nositeľ Ceny mesta za rok 2003 in memoriam, ktorého meno nesie ľahkoatletický štadión v Trnave (35. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – október 2013

1. 10. 1998 – Bola zriadená Právnická fakulta novodobej Trnavskej univerzity (15. výročie).

3. 10. 1553 – Slávny trnavský rodák JÁN SAMBUCUS dosiahol v talianskej Pádue licenciát z medicíny (450. výročie).

3. 10. 1983 – V Kežmarku umrel spisovateľ, publicista a novinár JOZEF ZAVARSKÝ, rodák zo Šúroviec a absolvent gymnázia v Trnave (30. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – september 2013

1. 9. 1918 – V školskom roku 1918/19 bolo v Trnave jedno gymnázium, 3 meštianske a 5 ľudových škôl (95. výročie).

2. 9. 1968 – V Trnave sa začala výstavba mestskej športovej haly Družba (45. výročie).

3. 9. 1753 – V Bratislave umrel trnavský rodák PAVLÍN ČIČMAN, františkánsky pedagóg, organista a autor učebnice cirkevného spevu (260. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – august 2013

1. 8. 1953 – V Bratislave umrela spisovateľka a dramatička VIERA MARKOVIČOVÁ-ZÁTURECKÁ, rodáčka z Trnavy (60. výročie).

2. 8. 1918 – V Trnave sa narodil astronóm, astrofyzik a vysokoškolský pedagóg GUSTÁV ALFONZ BAKOŠ, absolvent trnavského gymnázia, ktorý pôsobil a umrel v Kanade, kde jeho meno nesie observatórium na University of Waterloo, ktoré vybudoval (†1991).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – júl 2013

1. 7. 1873 – Vyšiel prvý cestovný poriadok železničnej trate Bratislava –Trnava po jej prebudovaní na parný pohon (140. výročie).

5. 7. 1953 – V Trnave sa narodil hádzanársky brankár, reprezentant, hráč a neskorší tréner Lokomotívy Trnava Marián HIRNER, dvojnásobný víťaz ankety o najlepšieho hádzanára Slovenska i Československa (60. výročie).