novinky z radnice

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – júl 2012

1. 7. 1567 – Cisár MAXIMILIÁN I. schválil založenie kňazského seminára v Trnave (445. výročie).
2. 7. 1707 – V Trnave umrel biskup a mecén ŠTEFAN DOLNÝ, ktorý venoval 1000 florénov na súsošie Najsvätejšej Trojice a dal postaviť oltár vo Františkánskom kostole (305. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – jún 2012

1. 6. 1907 – V Bolerázi sa narodil hydrotechnik, projektant vodných diel a odborný publicista PETER DANIŠOVIČ (105. výročie).
2. 6. 1852 – V Trnave umrel básnik MIKULÁŠ DOHNÁNY, historik Slovenského povstania rokov meruôsmych a redaktor Slovenských pohľadov sídliacich v tom čase v Trnave (160. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – máj 2012

1. 5. 1512 – Trnavský mestský kapitán PAVOL HOLLÝ, ktorému patril Starý Linč, Biely Kostol a Opoj, daroval celý svoj majetok slovensky písanou listinou mestu Trnave (500. výročie).
1. 5. 1637 – Kráľ FERDINAND III. daroval Trnavskej univerzite Turčiansku prepozitúru (375. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – apríl 2012

1. 4. 1877 – V Trnave sa narodil učiteľ, publicista a redaktor Hasičských listov BELO VOLDÁN, organizátor protipožiarnej ochrany a veliteľ Slovenskej hasičskej jednoty v Trnave (135. výročie).
2. 4. 1982 – V Trnave umrel redaktor a prekladateľ VILIAM KOVÁR (30. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – marec 2012

1. 3. 1807 – V Trnave umrel osvietenský kňaz a člen Slovenského učeného tovarišstva GAŠPAR HELMUTH, zakladateľ viacerých dobročinných základín (205. výročie).
4. 3. 2002 – Kardinál JOZEF TOMKO navštívil Spolok sv. Vojtecha v Trnave (10. výročie).