novinky z radnice

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – apríl 2011

3. 4. 1951 – V Trnave sa narodil filmový a televízny kameraman RICHARD KRIVDA, tvorca 4 celovečerných hraných a viacerých dokumentárnych, prírodopisných a vzdelávacích filmov (60. narodeniny).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – marec 2011

1. 3. 1941 – V Poprade-Kvetnici umrel básnik a kňaz PAĽO OLIVA, vl. menom Pavol Ušák, rodák z Kátloviec a absolvent trnavského gymnázia (70. výročie).
2. 3. 1956 – V Trnave sa narodil divadelný a filmový herec TIBOR VOKOUN, člen súboru Divadla J. Palárika v Trnave (55. narodeniny).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – február 2011

1. 2. 2006 – V Ivánke pri Dunaji umrel prorektor novodobej Trnavskej univerzity, zakladateľ vydavateľstva Dobrá kniha, publicista a kňaz FÉLIX LITVA, ktorý vyrastal v Trnave, kde je aj pochovaný. Roku 1997 mu bola udelená Cena Mesta Trnava (5. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – január 2011

1. 1. 1561 – Cisár FERDINAND I. potvrdil zakladajúcu listinu jezuitského kolégia v Trnave, ktoré bolo prvým svojho druhu na území vtedajšieho Uhorska (450. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – december 2010

1. 12. 1930 – Trnava mala k tomuto dňu 23 945 obyvateľov (80. výročie).