novinky z radnice

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – november 2010

1. 11. 1785 – V Košickej Belej sa narodil ostrihomský arcibiskup, prímas Uhorska a kardinál JÁN SCITOVSKÝ, mecén Slovenského učeného tovarišstva, ktorý zriadil vyššie gymnázium v Trnave a venoval na jeho rozvoj 200 tisíc forintov (225. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – september 2010

1. 9. 1715 – V obci Svinica sa narodil fyzik, filozof a pedagóg ANDREJ JASLINSKÝ, profesor Trnavskej univerzity a autor dvojzväzkovej učebnice fyziky, ktorá vyšla r. 1756 v Trnave (295. výročie).

 

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – august 2010

1. 8. 1810 – V Trnave umrel ostrihomský kanonik a titulárny biskup JÁN NEPOMUK ARADY, rodák z Hlohovca, člen Slovenského učeného tovarišstva a jeho mecén, ktorý dal roku 1792 označiť pamätným nápisom dom, v ktorom bola v Trnave uschovaná uhorská koruna (200. výročie).

 

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – júl 2010

1. 7. 1960 – Podľa zákona o územnom členení štátu vznikol Trnavský okres so sídlom v Trnave (50. výročie).

3. 7. 1915 – V Dolnej Krupej sa narodil spisovateľ, prekladateľ a diplomat Dominik JARÁBEK, absolvent trnavského gymnázia a jeho neskorší profesor (95. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy -- jún 2010

3. 6. 1930 – Do Trnavy prišla 150-členná výprava amerických Slovákov, aby sa zúčastnila osláv 60. výročia založenia Spolku sv. Vojtecha a cestou z Prahy priviezla do Trnavy ostatky sv. Vojtecha (80. výročie).