novinky z radnice

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – jún 2017

1. 6. 1907 – V Boleráze sa narodil hydrotechnik, projektant vodných diel a odborný publicista PETER DANIŠOVIČ, absolvent trnavského gymnázia a čestný občan Trnavského samosprávneho kraja (110. výročie).

2. 6. 1852 – V Trnave umrel básnik a historik Slovenského povstania rokov meruôsmych MIKULÁŠ DOHNÁNY, redaktor Slovenských pohľadov sídliacich v tom čase v Trnave, kde jeho pamiatku pripomína ulica a pamätná tabuľa na cintoríne (165. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – máj 2017

1. 5. 1472 – Kráľ MATEJ povolil trnavskej mestskej rade voľne predať alebo darovať opustené domy v Trnave zničené veľkým požiarom v roku 1469 (545. výročie).

1. 5. 1512 – Trnavský mestský kapitán PAVOL HOLLÝ, ktorému patril Starý Linč, Biely Kostol a Opoj, daroval slovensky písanou listinou celý svoj majetok mestu Trnava (505. výročie).

1. 5. 1637 – Kráľ FERDINAND III. daroval Trnavskej univerzite Turčiansku prepozitúru (380. výročie).

1. 5. 1942 – V Trnave sa narodil jadrový fyzik a vysokoškolský profesor IVAN WILHELM, v rokoch 2000 – 2006 rektor Karlovej univerzity v Prahe (75. narodeniny).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – apríl 2017

1. 4. 1877 – V Trnave sa narodil učiteľ, veliteľ Zemskej hasičskej jednoty a redaktor Hasičských listov BELO VOLDÁN, organizátor protipožiarnej ochrany v Trnave (140. výročie).

2. 4. 1817 – V Trnave umrel cirkevný hodnostár a pedagóg FRANTIŠEK ŠTIPŠIČ, profesor teológie a gréčtiny na Trnavskej univerzite a rektor seminára (200. výročie).

2. 4. 1982 – V Trnave umrel novinár, publicista, učiteľ a prekladateľ VILIAM KOVÁR (35. výročie).

2. 4. 1992 – V Trnave umrel herec a režisér EMIL ADAMÍK (25. výročie).

3. 4. 1567 – V Trnave vypukol veľký požiar, pri ktorom zhorelo asi 150 domov, medzi nimi aj budova prvého jezuitského kolégia (450. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – marec 2017

1. 3. 1817 – V Litomyšli sa narodil český sochár, reštaurátor a rezbár ANTON NORMAN BRANDL, ktorý v rokoch 1737 – 44 pôsobil v Trnave ako profesor kreslenia (200. výročie).

5. 3. 1882 – V Budapešti umrel cirkevný hodnostár, mecén a záchranca umeleckých pamiatok JOZEF BERZÁK, trnavský rodák, organizátor sociálnej a zdravotníckej služby počas cholerovej epidémie v Trnave (135. výročie).

5. 3. 1887 – V dnešnom Rumunsku sa narodil chirurg KAROL KRČMÉRY, ktorý dlhé roky pôsobil ako hlavný lekár a riaditeľ Župnej nemocnice v Trnave (130. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – február 2017

1. 2. 2012 – V Bratislave umrel prvoligový futbalista, reprezentant, neskorší tréner a funkcionár LADISLAV KUNA, rodák z Hlohovca, hráč Spartaka Trnava, s ktorým získal 5 majstrovských titulov (5. výročie).

2. 2. 1917 – V Budapešti sa narodila poetka a autorka publikácií pre deti HENNY FIEBIGOVÁ, ktorá prežila detstvo a študentské roky v Trnave, kde maturovala na Učiteľskom ústave a krátko pôsobila aj ako učiteľka a vychovávateľka (100. výročie).