novinky z radnice

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – marec 2016

1. 3. 1941 – V Poprade-Kvetnici umrel básnik a kňaz PAĽO OLIVA, vl. menom Pavol Ušák, rodák z Kátloviec a absolvent gymnázia v Trnave (75. výročie).

3. 3. 1786 – V Budíne umrel lekár a pedagóg MICHAL ŠORETIČ, bývalý profesor Trnavskej univerzity a dekan jej filozofickej fakulty (230. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – február 2016

1. 2. 2006 – V Ivanke pri Dunaji umrel prorektor novodobej Trnavskej univerzity, profesor na univerzite Gregoriana v Ríme, zakladateľ vydavateľstva Dobrá kniha, publicista a kňaz FÉLIX LITVA, ktorý vyrastal v Trnave, kde mu r. 1997 udelili Cenu Mesta Trnavy a kde je aj pochovaný (10. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – január 2016

1. 1. 1936 – V Trnave sa narodil básnik, prekladateľ a redaktor JÁN STACHO, absolvent trnavského gymnázia a vedúci predstaviteľ tzv. Trnavskej básnickej skupiny konkretistov (80. výročie).

1. 1. 1946 – V Dolnej Strede nad Váhom sa narodil lekár – chirurg, odborný publicista, pedagóg, básnik a spisovateľ MIROSLAV DANAJ, prednosta chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trnave a profesor Trnavskej univerzity (70. narodeniny).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – december 2015

1. 12. 1980 – Trnava i s pričlenenými obcami Biely Kostol, Hrnčiarovce a Modranka mala 64 062 trvale bývajúcich obyvateľov (35. výročie).

2. 12. 1930 – V Krakovanoch sa narodil historik, vysokoškolský pedagóg a odborný publicista VINCENT SEDLÁK, ktorý prednášal na Trnavskej univerzite a bol predsedom jej Akademického senátu (85. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – november 2015

1. 11. 1785 – V Košickej Belej sa narodil ostrihomský arcibiskup, prímas Uhorska a kardinál JÁN SCITOVSKÝ, mecén Slovenského učeného tovarišstva a náboženský spisovateľ, ktorý zriadil v Trnave vyššie gymnázium a venoval 200 tisíc forintov na jeho rozvoj (230. výročie).