novinky z radnice

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – október 2015

1. 10. 1955 – V Trnave sa začala výstavba Zimného štadióna (60. výročie)

3. 10. 1845 – V Hodruši-Hámroch sa narodil literárny historik, vydavateľ, prekladateľ a cirkevný hodnostár FRANTIŠEK RICHARD OSVALD, predseda Matice slovenskej i Spolku sv. Vojtecha v Trnave, kde pôsobil ako riaditeľ seminára a aj umrel. Jeho pamiatku v Trnave pripomína náhrobník na cintoríne vedľa Kalvárie a ulica (170. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – august 2015

1. 8. 1810 – V Trnave umrel ostrihomský kanonik a titulárny biskup JÁN NEPOMUK ARADY, člen Slovenského učeného tovarišstva a jeho mecén, ktorý dal roku 1792 označiť pamätným nápisom dom v Trnave, v ktorom bola uschovaná uhorská koruna (205. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – september 2015

1. 9. 1715 – V obci Svinica sa narodil profesor Trnavskej univerzity ANDREJ JASLINSKÝ, autor dvojzväzkovej učebnice fyziky, ktorá vyšla r. 1756 v Trnave (300. výročie).

1. 9. 1950 – Pred 60 rokmi v Trnave začala svoju činnosť Pedagogická škola (65. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – júl 2015

1. 7. 1960 – Podľa zákona o územnom členení štátu vznikol Trnavský okres so sídlom v Trnave (55. výročie).

3. 7. 1915 – V Dolnej Krupej sa narodil spisovateľ, prekladateľ a diplomat DOMINIK JARÁBEK, absolvent trnavského gymnázia a jeho neskorší profesor (100. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – jún 2015

3. 6. 1930 – Do Trnavy prišla 150-členná výprava amerických Slovákov, aby sa zúčastnila jubilejných slávností Spolku sv. Vojtecha pri príležitosti 60. výročia jeho založenia a cestou z Prahy priviezla do Trnavy ostatky sv. Vojtecha (85. výročie).

5. 6. 1930 – Krajinské zastupiteľstvo na svojom zasadaní rozhodlo o výstavbe nového interného pavilónu nemocnice v Trnave (85. výročie).