novinky z radnice

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – máj 2015

1. 5. 1935 – V Trnave bolo podľa štatistických údajov 208 344 ovocných stromov (80. výročie).

3. 5. 1270 – Na Margitinom ostrove v dnešnej Budapešti umrel uhorský kráľ BELO IV., ktorý udelil Trnave mestské privilégiá (745. výročie).

4. 5. 1985 – Trnavskí akademickí maliari LADISLAV ČECH a KAROL HUČKO dostali titul zaslúžilých umelcov (30. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – apríl 2015

1. 4. 1915 – V Postupiciach sa narodil technik, konštruktér a vynálezca BOHUMIL ZACH, ktorý pôsobil v Trnave, kde aj umrel (100. výročie).

1. 4. 1930 – V Budmericiach sa narodil lekár, pedagóg a odborný publicista TIBOR TIBENSKÝ, primár a neskôr prednosta Internej kliniky Fakultnej nemocnice v Trnave, nositeľ Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy za rok 2012 (85. narodeniny).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – marec 2015

2. 3. 1940 – V Trnave sa narodil hudobný skladateľ, klavirista a pedagóg JURAJ BENEŠ, absolvent gymnázia v Trnave, prodekan Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU a dramaturg Opery SND v Bratislave (75. výročie).

2. 3. 1940 – V Trnave sa narodil vysokoškolský pedagóg a odborný publicista JOZEF MATÚŠ, rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (75. narodeniny).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy − február 2015

1. 2. 1770 – V Trnave umrel ostrihomský kanonik a titulárny biskup PAVOL RÉVAY, ktorý študoval v Trnave a venoval nemalé finančné príspevky na trnavský seminár a na kapitulnú knižnicu (245. výročie).

3. 2. 1870 – V Trnave umrel národovec, kultúrny dejateľ a cirkevný hodnostár PAVOL FRANTIŠEK GOMBÁR, podporovateľ slovenskej spisby (145. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – október 2014

1. 10. 1559 – V Trnave umrel právnik a cirkevný hodnostár ŠTEFAN ILOŠVAI, autor zbierky prameňov k uhorskému právu (455. výročie).

1. 10. 1929 – V Trnave sa narodil architekt, projektant, vysokoškolský pedagóg a odborný publicista FEDOR SVATÝ, dekan Fakulty podnikového manažmentu VŠE v Bratislave, ktorému roku 2009 udelili Čestné občianstvo mesta Trnava (85. narodeniny).