novinky z radnice

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – apríl 2014

1. 4. 1959 – V Trnave slávnostne odhalili Pomník oslobodenia, dielo akademického sochára Ladislava Snopeka (55. výročie).

2. 4. 1719 – Vo Viedni sa narodil rakúsky architekt a staviteľ FRANTIŠEK ANTON HILLEBRANDT, projektant budovy Lekárskej fakulty Trnavskej univerzity (295. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – marec 2014

1. 3. 1934 – V Košiciach sa narodil profesor Gymnázia Jána Hollého v Trnave, športový organizátor, basketbalový rozhodca a predseda basketbalového oddielu TJ Slávia Trnava MILAN KRAHULEC, držiteľ ocenenia Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy (80. narodeniny).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – február 2014

1. 2. 1974 – V Trnave umrel predseda spevokolu Bradlan FRIDRICH KUCHÁR (40. výročie).

1. 2. 1999 – V Modre umrel bývalý prvoligový futbalista Spartaka Trnava a jeho neskorší tréner KAROL TIBENSKÝ (15. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – január 2014

1. 1. 1919 – Na ľudových školách v Trnave sa začalo vyučovať po slovensky (95. výročie).

1. 1. 1939 – V Nitre sa narodil právnik a univerzitný profesor PETER BLAHO, dvojnásobný rektor obnovenej Trnavskej univerzity, ktorému roku 2004 udelili Cenu mesta Trnava (75. výročie).

1. 1. 1974 – V Trnave zriadili Divadlo pre deti a mládež (40. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – december 2013

1. 12. 1768 – V Trnave umrel astronóm, fyzik a historik FRANTIŠEK BORGIA KÉRI, profesor Trnavskej univerzity a jej dvojnásobný rektor, iniciátor založenia observatória v Trnave a konštruktér astronomických prístrojov (245. výročie).

1. 12. 1993 – V Trnave začalo vysielať Rádio T, ktoré sa neskôr premenovalo na Rádio Forte (20. výročie).