Na Hlavnej kedysi pulzoval život. Dostaneme ho späť?

V časoch monarchie sa volala Länge Gasse / Hossú utca a delila sa na hornú a dolnú, podľa toho, či smerovala od námestia k Hornej bráne (v susedstve Zeleného kríčka), alebo k Dolnej bráne (v mieste medzi súdom a evanjelickým domom). Tak ako je námestie srdcom mesta, je hlavná ulica v meste jeho tepnou. Mať kšeft na týchto miestach bolo snom každého ctižiadostivého živnostníka. Len čo sa tam dostal, hneď bol v „lepšej“ spoločnosti.

Pavel Forisch: Aj vo filme mali Trnavčania silné zázemie

Vo svete a mimo nášho mesta žije mnoho Trnavčanov, ktorí sa napriek bohatosti svojich aktivít a osobnej skromnosti vždy k Trnave hlásia a radi si na ňu zaspomínajú. K takým patrí aj dlhoročný filmár Pavel Forisch (nar. 24. júna 1930 v Trnave), ktorý síce takmer 60 rokov žije v Bratislave, no na Trnavu má krásne i trpké spomienky.

Rotunda Spiegelsaal bude už čoskoro prístupná verejnosti

Obnova nezvyčajného historického objektu v Trnave je vo finále. Hovoríme o záhradnom pavilóne rotunda Spiegelsaal, kultúrnej pamiatke, ktorá sa nachádza v rovnomennej mestskej trnavskej štvrti na Kalinčiakovej ulici, mimo historického centra mesta. Na začiatku celého príbehu bola snaha o záchranu vzácnej kultúrnej pamiatky postavenej za hradbami mesta.

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – máj 2014

1. 5. 2013 – V Trnave umrel hudobník, spisovateľ, novinár a pedagóg MARIÁN MRVA, nositeľ Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy (1. výročie).

2. 5. 1954 – V Trnave umrel hudobný skladateľ a hudobník ALEXANDER GALBAVÝ, autor populárnych tanečných piesní (60. výročie).

3. 5. 1914 – V Trnave sa uskutočnil tzv. Letecký deň (100. výročie).

Nové stromy na Clementisovej majú lokalitu nielen skrášliť, ale aj zlepšiť klimatické podmienky

Mestská samospráva v apríli začala realizovať projekt humanizácie na Ulici Vladimíra Clementisa 58 – 67 v blízkosti strediska sociálnej starostlivosti. Prvým krokom je odstránenie starého asfaltového a dvoch nefunkčných antukových ihrísk, nasledovať má založenie trávnatej plochy a výsadba stromov.