Úspech zboru Cantica nova na súťaži v Belgicku

Spevácky zbor gymnázií mesta Trnavy Cantica nova sa zúčastnil v dňoch 30. 4. – 5. 5. 2014 na 62. ročníku Medzinárodnej súťaže mládežníckych speváckych zborov v belgickom Neerpelte. V konkurencii speváckych zborov z Nemecka, Bulharska, Írska a Poľska v kategórii miešaných mládežníckych zborov do 25 rokov získala Cantica nova pod vedením dirigenta Gabriela Kalapoša 1. prize – zlaté pásmo a celkové 2.

Nový spevácky zbor Voci Allegre bude koncertovať v kostole na Tulipáne

Na druhom koncerte nového trnavského speváckeho zboru Voci Allegre, ktorý sa uskutoční 29. júna o 19.30 h v Kostole najsv. srdca Ježišovho na Tulipáne, zaznie stará aj novšia duchovná hudba, svetské skladby z obdobia renesancie a romantizmu, slovenské ľudové piesne a černošské spirituály.

Cesta pod Hlavnou ulicou ukrývala pravekú osadu spred šesťtisíc rokov

Chodili po nej nielen Trnavčania, stredovekí kupci, uhorskí králi, ale niekoľko tisícročí pred nimi aj pravekí ľudia...

Katovi Frayovi udelili lekársky diplom

Mestská kniha účtov z rokov 1392 –1530 spomína kata Juraja medzi ostatnými členmi magistrátu, ktorí mu predkladajú vyúčtovanie v rokoch 1492 a 15051. Zachovaná séria mestských účtovných kníh od 16. storočia uvádza kata medzi zamestnancami mesta, vykazuje jeho plat i výkonnostné za služby navyše – mučenie pri vypočúvaniach, vynášanie mŕtvol samovrahov.

Ket sa ešče stretávali Trnafčany na švimšúle

Trnavčania mali v minulosti niekoľko možností, kde sa mohli chodiť v lete kúpať. Koncom 19. storočia bola tzv. plaváreň v miestach za cukrovarom. Bola napojená na Trnávku a voda sa údajne vymieňala denne. Kúpanie bolo oddelené pre mužov a ženy, striedali sa po dvoch hodinách.