Trnava pred sto tridsiatimi rokmi

"Po rokoch som znova prišla do Trnavy. Vystúpila som na stanici, ktorá bola úplne inde a vyzerala celkom inakšie ako pri mojej ostatnej návšteve, a od tejto chvíle som neprestala vychádzať z údivu. Všade veľa ľudí, sú akosi inak oblečení, aj rozprávajú trocha inakšie a po uliciach premáva množstvo čudných povozov. Všade panuje pohyb, náhlenie a neutíchajúci ruch, až z toho človek celý zneistie.

Príbeh rodiny Koppelovcov a ich vily – 1. časť

Rodina Koppelovcov1 sa zo spomienok Trnavčanom vytratila už dávno, spolu s priamymi svedkami dávnych udalostí. Našťastie, zostávajú archívne pramene, ktoré môžu trocha poodkryť oponu udalostí okolo Koppelovej vily. Náš príspevok sa snaží sumarizovať zistené informácie a doplniť ich svedectvami pamätníkov. Napriek tomu veľa otázok na svoje zodpovedanie stále čaká.

Uchovajme pre spomienku: Ján Pavol II. patrí aj nám

Celý kresťanský svet sledoval 27. apríla 2014 významnú udalosť, keď v priamom televíznom prenose prebiehal slávnostný ceremoniál svätorečenia dvoch pápežov – osobností nášho veku Jána XXIII. (vlastným menom Angelo Giusepe Roncalli) a prvého slovanského pápeža Jána Pavla II. („najväčšieho Poliaka“ Karola Vojtylu).

Trnavská pešia zóna začína žiť novým životom

Rekonštrukcia pešej zóny sa končí. V čase uzávierky tohto vydania bola hotová dlažba, mobiliár aj sadové úpravy.

Pešiu zónu zdobia nové detaily spájajúce Trnavu s Európou a súčasnosť s históriou

Mestský znak s mapou Európy, erby partnerských miest, pripomienka poslednej cesty odsúdencov z väzenia na radnici a v septembri pribudne aj bronzový model historického jadra mesta