Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – júl 2014

1. 7. 1944 – V Trnave sa narodil pedagóg a hudobník JÁN OZÁBAL, riaditeľ Pedagogickej akadémie v Modre a dirigent speváckeho zboru Harmónia (70. narodeniny).

A sú tu znova Rysy

Námietka, že tento populárny vysokotatranský končiar je tu predsa už takmer odjakživa, sa neprijíma. Rysy znova, ako nejeden športovo orientovaný Trnavčan predsa vie, to značí príchod ďalšieho ročníka populárneho cykloturistického podujatia Trnava – Rysy, jazdy z Trnavy do Tatranskej Lomnice s trasou zhruba 302 kilometrov, s následným výstupom na vrchol tatranských Rysov, ktorá sa uskutoční v čase od 30. júla do 3. augusta.

Športový deň mestských polícií 23. raz

Medzinárodné turnaje futbalistov a kolkárok súčasťou osláv 775. výročia založenia Mestskej stráže v Trnave

Bežecký krst novej pešej zóny

Po vytrvalostnej premiére Trnavskej 13 dostal zelenú na Hlavnej ulici Beh olympijského dňa

Šport v skratke

* OLYMPIZMUS – Trnavský návrat do starogréckej antiky mal priestor 19. a 20. júna. Reč je o medzinárodnej olympiáde detí a mládeže Kalokagatia 2014. Dôstojné libreto slávnostného večerného otvorenia na ploche Mestského atletického štadióna Antona Hajmássyho poctili svojou prítomnosťou viaceré osobnosti.