Potulky Malým Rímom do dávnejšej i novšej histórie nášho mesta

Opäť je tu leto a s ním Potulky Malým Rímom – pešie exkurzie do dávnejšej i novšej histórie nášho mesta. Mestská samospráva aj tento rok pripravila pre všetkých záujemcov nové ciele a témy z bohatej mozaiky historických faktov, príbehov, spoločenstiev, jednotlivcov, predmetov, lokalít alebo objektov opantaných tajomstvami, behom času odsunutých do zabudnutia, znovuobjavených a obnovených.

Kultúrne leto zavládne nielen na korze, ale aj na Trojičnom námestí, v amfiteátri a v Kamennom mlyne

Trnavské kultúrne leto zavládne v júli a auguste nielen na obnovenom trnavskom korze, ale aj na Trojičnom námestí, v mestskom amfiteátri či Kamennom mlyne.

Na Zóne bez peňazí nebudete potrebovať ani jedno euro

Joga, piknik, tvorivé dielne pre deti i hudobné popoludnie budú súčasťou letnej Zóny bez peňazí, ktorá sa uskutoční v nedeľu 6. júla v záhrade Kalokagatie – Centra voľného času.

V skratke

Na atletickom štadióne Slávia bude nová tribúna

Trnava iniciuje vznik nového mestského regiónu

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky sa Mesto Trnava 14. mája 2014 stalo sprostredkovateľským orgánom pri realizácii Integrovaného regionálneho operačného programu na obdobie 2014 – 2020. Úlohou Trnavy je nadviazať partnerstvo s obcami, s ktorými má sociálne, ekonomické a územné vzťahy, a založiť spolu s nimi Funkčné mestské územie Trnava.