Nájdený a zužitkovaný čas v Prázdninovom superklube

Knižnica Juraja Fándlyho pripravila dvadsiaty druhý ročník Prázdninového superklubu pre prázdninujúcich školákov. Obľúbenosť tohto podujatia podčiarkuje fakt, že v minulom roku ho absolvovalo až 834 detí. Tohtoročný program plný zaujímavých aktivít bude tento raz v environmentálnom duchu na tému Nájdené a zužitkované. Stretnutia budú každú stredu od 10. do 12. hodiny.

Základná škola na Kopánke jubiluje

Základná škola s materskou školou na Námestí Slovenského učeného tovarišstva na Kopánke, známa tiež ako „sedmička“, si v týchto dňoch pripomína päťdesiate výročie svojho vzniku. Na deň osláv, ktorý sa uskutočnil 20. júna, pripravili žiaci so svojimi pedagógmi bohatý kultúrny program.

Trnavskí dobrovoľníci podporili NAŠE MESTO

Na celom Slovensku bol 13. a 14. jún v znamení dobrovoľníckej práce. V Trnave sa k najväčiemu podujatiu firemného dobrovoľníctva na Slovensku NAŠE MESTO pridalo viac ako tristo dobrovoľníkov.Zanechali po sebe viditeľnú stopu. Obnovené lavičky a amfiteáter v Bernolákovom sade. Vynovené detské ihrisko na Prednádraží. Namaľované oplotenie Základnej školys materskou školou na Spartakovskej ulici a v Materskej škole na Narcisovej.

Odchádzajú legendy

Z Kanady došla začiatkom júna smutná správa. Katolícky kňaz, bývalý futbalista, čestný občan mesta Trnava Juraj Kadlec, šesť dní pred dovŕšením osemdesiattri rokov zomrel v meste Chatham v Kanade.

Duch mesta je v nás

Po štvrťstoročí dostala pešia zóna novú podobu. Pred jej rekonštrukciou odznelo, že do centra mesta nie je dôvod chodiť. Ustrnutie života v centrách miest je problémom, ktorému sa nevyhli viaceré európske mestá strednej veľkosti. Profesor Andreas Huyssen vo svojej štúdii naznačuje, že ide o cenu, ktorú platíme za prehnaný pokrok.