Znovuobjavené čaro Kapitulskej ulice

Kapitulská ulica spolu s Námestím sv. Mikuláša a Jeruzalemskou ulicou pamätá pravdepodobne ešte počiatky mesta. Staré názvy ulice spomína literatúra ako: Platea superior, Platea st. Nicolai, Felsö utca (Horná), Páp utca, Platea Sacerdotum (Kňazská), platea Capitularis. V 18. storočí sa vyskytujú názvy platea Canonicalis (Kanonická), platea Jerusalem inferior, alsó Jerusalem alias Capitularis.

Pavel Forisch: Povstalecký rok 1944 v spomienkach Trnavčana (1.)

Tento rok si pripomíname už sedemdesiat rokov od Slovenského národného povstania. Síce nebolo úspešné, no prihlásili sme sa ním k protifašistickej línii smerovania Európy.

Ako sa v Trnave v roku 1989 zrodila nežná revolúcia - 1. časť

Tak ako každá revolúcia a spoločenská zmena má svoje korene v širších súvislostiach, aj udalosti z novembra 1989 boli iba vrcholom ľadovca, za ktorým sa skrývali desiatky rokov „spolunažívania slušných občanov“ so spoločenskou elitou totalitného režimu.

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – september 2014

1. 9. 1714 – V Trnave sa uskutočnila slávnostná vysviacka novopostaveného barokového Kostola sv. Jakuba (300. výročie).

1. 9. 1974 – V novozriadenom Divadle pre deti a mládež v Trnave sa uskutočnila prvá premiéra s hrou O. Záhradníka Prekroč svoj tieň (40. výročie).

3. 9. 1979 – V Trnave na Prednádraží slávnostne otvorili Strednú priemyselnú školu stavebnú (35. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – august 2014

2. 8. 1909 – V Ratkovej sa narodil vysokoškolský pedagóg, ktorý pôsobil na PdFUK v Trnave, historik, redaktor a básnik ĽUDOVÍT LAŠÁN, autor publikácie Mesto Trnava a jeho samospráva (105. výročie).

2. 8. 2013 – V Košiciach umrel divadelný a filmový herec, režisér a pedagóg JOZEF ADAMOVIČ, rodák z Trnavy (1. výročie).