Kaval je srdcom macedónskej hudby, a to srdce vo mne bije...

Kaval – chromatická drevená píšťala. Ľudový nástroj, ktorý reprezentuje prevažne macedónske etnikum. Tento nástroj znel z úst Blažeja Andevského, hosťa júnového PRAK-u – Prednášok, Rozhovorov a Koncertov, ktoré usporadúva hudobná skupina Romanika v kníhkupectve AF.

Verdiho opera Giovanna D’Arco – nesmrteľný príbeh Panny Orleánskej pod nočným nebom

Nesmrteľný príbeh Panny Orleánskej o láske, viere a odhodlaní v spojení s hudbou jedného z najobľúbenejších hudobných skladateľov v histórii Giuseppe Verdiho pod hviezdnatým baldachýnom letnej nočnej oblohy – to je nevšedný umelecký zážitok, ktorý Trnavčanom aj návštevníkom mesta ponúka 6., 9. a 12.

Na Trnavskom JAZZyku si vychutnáme medzinárodné hudobné chute a vône

Trnava ako mesto s dodnes živým špecifickým „trnafským“ jazykom, ktorým sa medzi sebou dorozumievajú všetci „echtovní Trnafčania“, sa už desať rokov môže pýšiť aj vlastným Trnavským JAZZykom, ktorému rozumejú všetci praví milovníci dobrej hudby z celého sveta.

Medzinárodný a cappella festival Zoom+ 2014

Už po siedmykrát sa v Trnave stretnú od 2. do 4. októbra na medzinárodnom a capella festivale vokálne skupiny, ktoré svojimi hlasmi vytvárajú harmónie, imitujú nástroje, tešia naše sluchové aparáty a zasahujú svojim umením do našich sŕdc.

Margita Kániková: Baťova modlitebná knižka

Prezentácia novej knihy trnavskej autorky Margity Kánikovej Baťova modlitebná knižka sa uskutoční 18. septembra o 18. hodine v štúdiu Divadla Jána Palárika v Trnave.