Pavel Forisch: Povstalecký rok 1944 v spomienkach Trnavčana (2.)

Pod „ochranou“ nemeckej SS

Významná kapitola dejín mesta Trnavy – udalosti po Novembri ’89 – 2. časť

Politické a spoločenské udalosti v Trnave sa v rýchlom tempe odvíjali od impulzov, ktoré sa diali v Bratislave. Už v prvých mesiacoch roku 1990 sa pomaly skončila tzv. éra „hercov“. Do popredia politického života sa často dostali ľudia, ktorí sa otvorene pridali do hnutia VPN (Verejnosť proti násiliu) alebo dostali „preverenie“ od funkcionárov tohto hnutia, či získali dôveru na svojich pracoviskách.

Hviezdoslavova ulica bude mať už na jar novú tvár

Rekonštrukcia Hviezdoslavovej ulice sa začína. Už čoskoro nahradí jej starý asfaltový povrch nová dlažba, pribudne nový mobiliár a nové verejné osvetlenie korešpondujúce s historickým centrom mesta, nový cyklistický chodník a parkovacie miesta. Nebude chýbať ani atraktívna výsadba nadväzujúca svojím charakterom na pešiu zónu.

Park Janka Kráľa je prvým mestským chráneným územím na Slovensku

Trnava sa stala prvým mestom na Slovensku, ktoré vyhlásilo lokalitu vo svojom intraviláne za obecné chránené územie. Na základe nového všeobecne záväzného nariadenia, ktoré schválili poslanci 9. septembra na 21. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, sa ním od 1. októbra stáva Park Janka Kráľa.

Veľtrh Práca a kariéra 2014 ponúkne vyše tisíc kvalifikovaných pracovných miest

Viac ako tisíc pracovných miest bude v ponuke prvého veľtrhu Práca a kariéra 2014, ktorý sa uskutoční 21. a 22. októbra v trnavskom hoteli Holiday Inn.