Hodiť knihu do koša pokladám za hriech

Dagmar Kinčeková (nar. 26. 3. 1956) je ďalšou rodáčkou, ktorú pre jej životné profesijné zameranie i záľuby sformovalo naše mesto. Možno ste jej meno mnohé roky počúvali vo vysielaní Slovenského rozhlasu alebo vám znie podozrivo povedome. V rozhovore sa dozviete prečo. Už dávno žije a pracuje v Bratislave, no myšlienkami Trnavu nikdy neopustila.

KAPELLER Karol: Elégie. Bratislava: Print 2 2014, 204.

„Tento ešte ani neskončil, už pribehol iný a povedal: „Tvoji synovia a dcéry jedli a pili víno u svojho najstaršieho brata. Tu sa zrazu prihnal ohromný víchor od púšte, oprel sa o štyri uhly domu, ten sa zrútil na mladých ľudí a oni zahynuli. Ja jediný som unikol, aby som ti to oznámil. Vtedy Jób vstal, roztrhol si odev, oholil si hlavu, potom sa hodil tvárou na zem a povedal: „Nahý som vyšiel z lona matky, nahý sa tam vrátim.

Kniha k životnému jubileu Michala Lošonského

Domov si nosia ľudia v sebe. Aj Trnavu nosia mnohí z nás, ktorých očarila a poznamenala, vo svojom srdci i v svojej mysli. Patrí k nim i Michal Lošonský, ktorý napriek emigrácii v roku 1949 a odlúčenosti od rodného Slovenska až do novembra 1989 má dodnes Trnavu rád a často na ňu spomína. Známy redaktor Slobodnej Európy, spisovateľ a priateľ umenia sa v týchto dňoch dožíva deväťdesiatky. Pri tejto príležitosti sa uskutoční 2.

A o to išlo: Meniť v nás stereotypy, ktoré prináša každodennosť

Roman Beňo (1977) pochádza z Trnavy. Študoval učiteľstvo na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, pracuje v redakcii časopisu Historická revue. S písaním poézie začal počas vojenskej služby. Je členom Trnavského literárneho klubu a bratislavského klubu BRAK. Svoje verše publikoval napríklad v časopisoch Dotyky, Liter, Mädokýš, v denníku Pravda, v Orlovi Tatranskom, v Slovenských pohľadoch, vo viacerých zborníkoch, v rozhlase a na internete.

Miroslav Trubač uzatvára jednu z etáp výstav v trnavskej synagóge

Centrum súčasného umenia, ako nazýva Galéria Jána Koniarka svoj výstavný priestor v synagóge, bude počas tohto roka rekonštruovaný. Aj preto bolo zámerom kurátorov pripraviť pred touto, pre galériu významnou udalosťou, rozlúčku v podobe výstavy mladého domáceho výtvarníka. Je ním Miroslav Trubač (nar. 14. marca 1986 v Trnave), ktorý žije a tvorí v Modranke, aj keď jeho diela už obleteli svet.