Tma odhaľujúca charaktery v novej komédii

Peter Shaffer: Čierna komédia. Preklad: Miloš Pietor, dramaturgia a úprava Juraj Bielik; scéna Ján Zavarský; kostýmy Kateřina Bláhová; réžia Jiří Seydler; hrajú Michal Jánoš, Petra Blesáková, Kristína Tóthová, Tibor Vokoun, Tomáš Vravník, Tomáš Mosný, Silvia Holečková a Ján Topľanský. 242. premiéra Divadla Jána Palárika 25. apríla 2015.

Vlasta Škapurová-Hrabovská: „Režisér Kuffel odhadol podstatu môjho charakteru“

V našom seriáli k šesťdesiatročnému jubileu divadelného súboru na Kopánke – trnavského DISK-u sa dnes pristavíme pri hereckej kariére Vlasty Škapurovej rodenej Hrabovskej (nar. 21. septembra 1945 v Trnave).

Slovenská cena S. Stračinu do Trnavy

Siedmy ročník bienále medzinárodnej súťaže nahrávok folklórnej hudby Grand Prix Svetozára Stračinu sa uskutočnil v apríli v budove RTVS – Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Nadväzuje na tradíciu súťaže medzinárodného festivalu Prix de Musique Folklorique de Radio Bratislava. Cieľom je obohatiť rozhlasové vysielanie o nahrávky folklórnej hudby a zároveň podporiť produkciu tejto hudby vo verejnoprávnych médiách.

Bradlan má osemdesiatpäť a mladého ducha

Nie je veľa súborov, ktoré prežijú nielen spoločenské a politické udalosti, ale aj veľké turbulencie v oblasti kultúry a umenia. Navyše, ak sú aktívni v oblasti komorného umenia, ktoré nie je v priazni väčšinového publika. Aj preto je obdivuhodné, že mužský spevácky zbor Bradlan si pripomína tento rok 85. výročie od začiatku svojho pôsobenia.

Pod mestskou vežou znela dva dni hudba Schneiderovej Trnavy

Štyristodvadsaťdeväť prihlásených účastníkov, z toho dvestopäťdesiatsedem aktívnych súťažiacich mladých hudobníkov zo šesťdesiatich ôsmich základných umeleckých škôl od Stupavy až po Sninu. Takéto sú strohé štatistické údaje 15. ročníka celoslovenskej súťaže žiakov ZUŠ v hre na klavíri, husliach a v komornej hre Schneiderova Trnava, ktorá sa v našom meste konala 16. a 17. apríla.