Sága rodu Thalmeinerovcov

Keď som v roku 2012 napísala dva články o známom trnavskom kaviarnikovi Ferdinandovi Thalmeinerovi (Zánik niekdajšej kaviarne Thalmeiner v Trnave, Novinky z radnice, marec 2012, Príbeh kaviarne Thalmeiner pokračuje, Novinky z radnice, máj 2012), nevedela som, že jeho syn žije v Bratislave. Zrejme o jeho existencii nevedel ani majiteľ novej kaviarne rovnakého mena na námestí. V opačnom prípade by asi prejavil záujem stretnúť sa s ním a pozvať ho na slávnostné otvorenie.

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – máj 2015

1. 5. 1935 – V Trnave bolo podľa štatistických údajov 208 344 ovocných stromov (80. výročie).

3. 5. 1270 – Na Margitinom ostrove v dnešnej Budapešti umrel uhorský kráľ BELO IV., ktorý udelil Trnave mestské privilégiá (745. výročie).

4. 5. 1985 – Trnavskí akademickí maliari LADISLAV ČECH a KAROL HUČKO dostali titul zaslúžilých umelcov (30. výročie).

Trojičné námestie už rozkvitá záplavou kvetov

Po minuloročnej mimoriadne úspešnej premiére Rozkvitnutej ulice v podobe dvadsaťmetrového pestrofarebného záhonu letničiek, trvaliek a okrasných drevín sa na Trojičnom námestí začala v čase uzávierky tohto vydania chystať jej inovovaná repríza. Kvetinový záhon je tento rok rozdelený na dve časti prepojené pergolou ako kvitnúcou klenbou nad vstupom do historického srdca mesta.

V skratke

Telovýchovný pavilón v škole na Kornela Mahra dostal novú strechu ♦ Pokračuje oprava komunikácií a chodníkov ♦ Upleťte si na Májovom kvete košíček na milé drobnosti ♦ Súčasťou Májového kvetu bude aj výstava kaktusov a sukulentov ♦ Sú tu už štvrté Trnavské športové hry seniorov ♦ Súťaž družstiev mladých zdravotníkov ♦ Trnavs

Hviezdoslavova ulica prezradila zlomok z utajenej histórie

Zisťovacia sonda archeologického výskumu v rámci rekonštrukcie Hviezdoslavovej ulice odhalila časti zachovanej drevenej konštrukcie. Podobný nález na tejto ulici odhalila minulý rok aj prvá sonda pri pošte. Dendrochronologický rozbor potvrdil, že drevené časti pochádzajú z 12. storočia.