Vyhlasujeme tradičnú súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu

Po dlhej zime konečne prichádza čas na plánovanie výsadby letných kvetinových záhonov a balkónových kvetináčov. V našom meste, ktorému chýba prírodné zázemie, je dvojnásobne cenná snaha občanov, ktorí venujú svoj čas zveľaďovaniu predzáhradiek či letničkovým kompozíciám skrášľujúcim balkóny obytných domov.

Pravý blší trh s reštauráciou priamo na korze

Chýbajúci príbor do obedovej sady či cukornička v tvare slona. Na blších trhoch ľudia niekedy objavia nevšedné kúsky do svojich domácností. Túto možnosť budú mať aj Trnavčania na trnavskom „blšáku“, ktorý sa uskutoční v sobotu 16. mája od 9.00 do 15.00 h priamo na korze / Hlavnej ulici pred radnicou.

V škole na Atómovej otvorili knižnicu s interaktívnou tabuľou

Slávnostné otvorenie zbierky kníh sa uskutočnilo 1. apríla v Základnej škole s materskou školou na Atómovej ulici v Trnave. Cieľom tohto počinu je okrem iného rozvoj kľúčových rečových kompetencií a čitateľskej gramotnosti žiakov aj s pomocou inovatívnych metód.

Študenti Trnavskej univerzity konečne dostali nový internát

V deväťdesiatych rokoch minulého storočia vznikli v Trnave až dve univerzity. Na oboch študovalo niekoľko tisíc študentov. Ubytovacie kapacity však boli prakticky nulové. Školy využívali voľné miesta internátov stredných škôl, no časť študentov bola odkázaná aj na drahé priváty. Ich cena totiž stúpala primerane k veľkému záujmu o ubytovanie.

Postreh a dôvtip si na IQ olympiáde prvýkrát vyskúšali aj trnavské deti

Dnešné deti majú rovnaké IQ ako generácie pred nimi. No sú oveľa smelšie a dravšie. A pomáha im to aj pri riešení niektorých logických úloh. Potvrdilo sa to zástupcom neziskovej organizácie Mensa združujúcej nadpriemerne inteligentných ľudí. Práve tá pripravila okresné kolo IQ olympiády.