Tri nové ulice pripomenú troch významných Trnavčanov

Trnava sa opäť rozširuje, stavajú sa nové domy a vznikajú nové ulice, ktoré treba pomenovať. O návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú názvy troch nových ulíc, mali poslanci hlasovať po uzávierke tohto vydania na 2. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 28. apríla. Ulice majú byť nazvané po Eve Kostolányiovej, Karolovi Elbertovi a Hadriánovi Radvánim.

Nákupy v tržnici – návraty k našim tradíciám

Nostalgia obyvateľov miest za vidiekom, návrat k tradíciám, ekologické výpestky farmárov, originálne výrobky remeselníkov, krása v jednoduchosti obalov a podpora malého slovenského podnikania, ktoré je chrbtovou kosťou našej ekonomiky – to sú dôvody rastúceho záujmu spotrebiteľov o ponuku malých tržníc a farmárskych trhov.

Spolucestujúci v rýchliku života

Napätie na nástupišti sa stupňovalo každou minútou čakania. Rýchlik do Bratislavy meškal vyše hodiny. Najbližší prichádzajúci zrýchlený vlak smerujúci do hlavného mesta zaplnili nervózni cestujúci do posledného miesta. Tlačili sme sa tak, že nebolo kam spadnúť. Tlak zozadu ma ešte posúval dopredu, keď sa za mojím chrbtom odohrala slovná hádka.