Nevšedné bežecké oslavy pohybu

Trnavská 13 Run s novým centrom v Ružovom sade a úspešný debut 24-hodinovky na Slávii

Potulky malým Rímom za krásami, príbehmi, tajomstvami a osobnosťami nášho mesta

Slnečné lúče už zohrievajú hrubé múry starého kráľovského mesta, ako zlaté nite prenikajú vitrážami do tajomného prítmia kostolov, zlátia pouličnú dlažbu a menia na drahokamy vodu kráľovskej fontány. Je tu opäť čas na dobrodružné letné výlety za hranice nášho poznania, na známe i neznáme, blízke a zároveň vzdialené miesta za príbehmi, faktami aj mýtmi z histórie Trnavy.

Most na Radlinského bude mať pevné základy

Práce na výstavbe nového mosta na Radlinského ulici priniesli nečakané prekvapenie. Po asanácii starého mostného telesa vysvitlo, že jeho podložie nebolo stabilné. Situácia si vyžiadala práce navyše, ale v čase našej uzávierky boli už brehy spevnené a dynamické zaťažovacie skúšky dopadli priaznivo.

Chýbajúcu vežu chce postaviť súkromný investor

Chýbajúcu severnú vežu spojenú so želiarskym domčekom v historickom opevnení Trnavy chce postaviť spoločnosť north tower podnikateľa Miroslava Marciana. V trojpodlažnej obnovenej veži má byť kaviareň, spoločenský priestor na rôzne podujatia a východ na mestské hradby.

Dobrovoľnícku akciu Naše Mesto máme úspešne za sebou

Aj tento rok sa mestská samospráva zapojila do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku s názvom Naše Mesto, ktoré organizuje Nadácia Pontis a skupina firiem Engage. Zamestnanci Mesta Trnavy s dobrovoľníkmi z iných firiem a z radov verejnosti v piatok 12. júna spoločnými silami skrášlili mnohé kúty Trnavy.