Na Trnavskom JAZZyku budeme servírovať chutné hudobné spojenie New Yorku a Slovenska

Začiatkom augusta v Trnave opäť na dva dni padnú rečové bariéry a ľudia z Ameriky, Rakúska, Slovinska, Srbska, Poľska, Českej republiky a Slovenska sa budú dorozumievať Trnavským JAZZykom. Dvanásty ročník tohto prvého medzinárodného jazzového open-air festivalu na Slovensku sa uskutoční 7. a 8. augusta v trnavskom mestskom amfiteátri.

Životné okolnosti vracali Milicu Pálfyovú do rodiska

Milica Pálfyová rodená Bobríková (nar. 1. augusta 1972 v Trnave) chcela byť už od strednej školy novinárkou. V našom meste síce žila len do desiatich rokov, ale potom sem akoby s pravidelnosťou vracala. A je to tak doteraz. Ako vysokoškoláčka vstupovala z divadelných festivalov do vysielania rádia Twist a autorsky písala aj malú rubriku Kalendárium.

Tvorivé Leto v galérii pre celé rodiny

Už šiesty rok počas celého júla mohli záujemcovia prichádzať v pracovných dňoch do Kopplovej vily na Zelenom kríčku. Galéria Jána Koniarka pripravila tradičné Leto v galérii – tvorivé dielne pre všetkých bez rozdielu veku.

Na radnici bolo stretnutie s históriou, kultúrou a Trnavčanmi

Pod názvom Vitajte na radnici ožilo koncom júna nádvorie trnavskej radnice históriou, hudbou a divadlom.

Trnavské dni v znamení symbolického výročia Trnavy

Tradičným trnavským jarmokom, ktorým si aj tento rok pripomenieme jednu z výsad slobodného kráľovského mesta udelených Trnave pred 777 rokmi Belom IV., sa pripomienka nášho sedmičkového výročia nekončí. Kultúrnospoločenské podujatia pripravené mestskou samosprávou a Klubom priateľov Trnavy naznačia v dňoch od 15. do 20. septembra aj ďalšie historické odkazy, ktoré sa stali súčasťou života v našom meste.