Zástupcovia trnavských univerzít a primátor podpísali memorandum o spolupráci

Študenti trnavských vysokých škôl budú mať možnosť aktívnejšie sa zapájať do života v našom meste. Na trnavskej radnici založili 11. novembra svojimi podpismi rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda Jozef Matúš, rektor Trnavskej univerzity v Trnave Marek Šmid, dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave Jozef Peterka a primátor Trnavy Peter Bročka poradný orgán primátora – Univerzitnú radu mesta Trnavy.

Seminár aj s najnovšími trnavskými témami

Krajský pamiatkový úrad Trnava a Mesto Trnava organizujú 22. ročník odborného pamiatkového seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, ktorý sa uskutoční 8. decembra o 13. hodine v zasadacej sále mestského zastupiteľstva na trnavskej radnici.

Návrhy na udelenie ocenenia mesta Trnavy

Do konca tohto kalendárneho roka môžu občania opäť podávať svoje návrhy na osobnosti alebo kolektívy, ktoré podľa ich názoru spĺňajú podmienky na udelenie ocenení mesta Trnavy. Podľa všeobecne záväzného nariadenia sú stanovené druhy ocenení a podmienky na ich udelenie takto:

Čestné občianstvo mesta Trnavy

Svoje knihy predstavia na najväčšej výstave kníh v trnavskom kraji aj Hevier, Poláková, Rakovská či Jobus

Výborné čítanie, pútavé a náučné hračky pre deti a diskusie so známymi osobnosťami ako sú Daniel Hevier, Adriana Poláková, Barbora Rakovská či Braňo Jobus. To všetko prinesie do Trnavy výstava Knihy a hračky, ktorá sa 1. a 2. decembra uskutoční v Mestskej športovej hale v Trnave. Súčasne sa na tomto mieste uskutoční výstava stredných škôl pod názvom Kam na strednú 2015.

Spomienky na Vianoce – a na všetkých, ktorých podoby už nájdeme len na čiernobielych fotografiách...

Oslavy Vianoc v 20. storočí sa posunuli od duchovnej tradície pripomenutia si Narodenia Pána najmä pribudnutím materiálnych prvkov. Darčeky súvisia s rozdielnym sociálnym postavením ľudí a ich finančnými možnosťami. Okolo roku 1900 závisela podoba oslavy Vianoc od postavenia rodiny v spoločenskom rebríčku. Darčeky v chudobných dedinských chalupách boli jednoduché: plody prírody, ručne vyrobené darčeky, praktické a potrebné veci.