Ohliadnutie do histórie Galérie Jána Koniarka

Galéria výtvarného umenia vznikla v Trnave neskôr ako v iných slovenských mestách. Jej absenciu v kultúrnom živote mesta sme opakovane kritizovali, najmä vo vtedajšom mesačníku Kultúra a život Trnavy. Okresná galéria vznikla v roku 1976.

František Wognar – letecké eso z Trnavy

Počas prvej svetovej vojny nasadili znepriatelené strany po prvý raz vo významnejšej miere letectvo. Ani Rakúsko-Uhorsko nebolo výnimkou, jeho krehké stroje z dreva, plátna a výstužných drôtov operovali už od počiatočných dní konfliktu nad rôznymi časťami starého kontinentu.

Archeologický výskum odhalil významnú časť opevnenia

Archeologický výskum na Námestí SNP odkryl unikátnu architektúru: časť stredovekého predbránia. Nachádzalo sa pred dnes už zaniknutou Dolnou bránou, teda medzi evanjelickým domom a súdom.

Múry zo stredovekých tehál

Odkrývanie neznámych dejín mesta – V. časť

„Trnavská iniciatíva“ v roku 1990 vstúpila do „veľkej politiky“

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – január 2016

1. 1. 1936 – V Trnave sa narodil básnik, prekladateľ a redaktor JÁN STACHO, absolvent trnavského gymnázia a vedúci predstaviteľ tzv. Trnavskej básnickej skupiny konkretistov (80. výročie).

1. 1. 1946 – V Dolnej Strede nad Váhom sa narodil lekár – chirurg, odborný publicista, pedagóg, básnik a spisovateľ MIROSLAV DANAJ, prednosta chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trnave a profesor Trnavskej univerzity (70. narodeniny).