Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – december 2015

1. 12. 1980 – Trnava i s pričlenenými obcami Biely Kostol, Hrnčiarovce a Modranka mala 64 062 trvale bývajúcich obyvateľov (35. výročie).

2. 12. 1930 – V Krakovanoch sa narodil historik, vysokoškolský pedagóg a odborný publicista VINCENT SEDLÁK, ktorý prednášal na Trnavskej univerzite a bol predsedom jej Akademického senátu (85. výročie).

Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity IX.

Juraj Lippai – alchymista na arcibiskupskom stolci

Trnava a jej zaujímaví obyvatelia pred 175 rokmi

V auguste tohto roku uplynulo 185 rokov odvtedy, čo sa v našom meste zastavil a tu aj niekoľko dní pobudol rakúsky topograf a autor odbornej literatúry Adalbert Joseph Krickel (* 30. 6. 1791 Viedeň – † 4. 10. 1847 Viedeň). Nielen to. Zo svojej cesty po vybraných častiach dnešného Slovenska; cestu realizoval počas korunovania rakúskeho cisára Ferdinanda I. za uhorského kráľa (ako kráľ bol Ferdinand V., zvaný Dobrotivý, *19. apríl 1793, Viedeň – † 29.

Mária Prechovská – prvá dáma slovenského herectva

V novembri tohto roku uplynulo presne dvadsať rokov od úmrtia jednej z najosobitejších slovenských herečiek – Márie Prechovskej (*21. január 1921 – †5. november 1995). Rodená Trnavčanka síce najväčšie vavríny umeleckých úspechov zbierala v Bratislave, no blízky vzťah k materskému mestu v nej pretrval po celý život.

Potvrdené! DISK je najúspešnejším ochotníckym súborom na Slovensku

Náš seriál k 60. výročiu divadelného súboru DISK na Kopánke uzatvárame rozhovorom takpovediac erbovým. K výrazným protagonistom staršej generácie tohto súboru patrí Milan Brežák (*28. marec 1945 Trnava). Režisér DISK-u Blaho Uhlár o ňom povedal, že s jeho organizačným duchom vchádza na scénu racionálne a analytické herectvo s dávkou optimizmu.