Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity XI.

Ako profesor Mailáth perom bojoval za univerzitu v Trnave

Príbeh záhadného zmiznutia sochy trstínskej Panny Márie v Hájičku

Obdobie 18. storočia bolo časom exaltovanej náboženskej zbožnosti. Osvieteneckí panovníci, akými boli Mária Terézia a predovšetkým Jozef II., sa pokúšali (niekedy aj s pomocou cirkvi) obmedzovať tie prvky barokovej zbožnosti, ktoré nestáli na racionálnych základoch a obmedzovali ekonomický rast monarchie. Dodnes známe je rušenie kláštorov a rehoľných rádov.

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – marec 2016

1. 3. 1941 – V Poprade-Kvetnici umrel básnik a kňaz PAĽO OLIVA, vl. menom Pavol Ušák, rodák z Kátloviec a absolvent gymnázia v Trnave (75. výročie).

3. 3. 1786 – V Budíne umrel lekár a pedagóg MICHAL ŠORETIČ, bývalý profesor Trnavskej univerzity a dekan jej filozofickej fakulty (230. výročie).

Udelené budú ocenenia mesta Trnavy

Návrhy na udelenie ocenení mesta Trnavy významným jednotlivcom i kolektívom za rok 2015 schválili poslanci mestského zastupiteľstva na svojom 8. riadnom zasadnutí 2. februára 2016. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční tradične v prvú marcovú nedeľu – 6. marca o 16. hodine v sále Marianum na Hollého ulici v Trnave.

Záujem Trnavčanov o Participatívny rozpočet prekonal očakávania

Viac ako stovka návštevníkov rôzneho veku zaplnila v utorok 23. februára 2016 zasadaciu miestnosť mestského zastupiteľstva na trnavskej radnici, aby sa dozvedela viac o pilotnom ročníku Participatívneho rozpočtu (PR), ktorý práve rozbieha naša samospráva spolu s občianskym združením Utopia.