Mestské opevnenie bude opäť viditeľnou súčasťou panorámy nášho mesta

Mestská samospráva pokračuje v rekonštrukcii mestského opevnenia. V rozpočte na tento rok je vyčlenených približne 100 000 eur na obnovu hradieb na Hlbokej ulici od lávky pre peších až po juhovýchodnú nárožnú vežu pri mestskom amfiteátri. Perspektívne sa uvažuje aj o iluminácii bášt a veží.

FestHry Trnava – jasná voľba

Festival hier, hračiek a zábavy premení počas víkendu 4. – 6. marca 2016 mestskú športovú halu v Trnave na obrovskú herňu so stovkami moderných spoločenských hier, stavebníc a hračiek. Pozývame vás na obľúbený a tradičný festival s netradičnou atmosférou plnou smiechu, súťaživosti a emócií.

Pozvánka na jarné výlety v Regióne Tirnavia

Tirnavia – región svetových vín nie je náhodným prívlastkom. Úspechy našich vinárstiev na svetových súťažiach hovoria za všetko.

Barón Stummer má na cukrovare pamätnú tabuľu

Trnavský cukrovar síce dnes už cukor nevyrába, ale celé desaťročia bol spojený s potravinárskou produkciou a osudmi stoviek Trnavčanov. O rozvoj tohto cukrovaru sa najviac zaslúžil barón August Stummer. Cukrovarnícka fabrika niesla jeho meno sedemdesiat rokov, až do roku 1946. Od roku 2004 sú časti objektov cukrovaru využívané na iné účely, päť z nich však bolo vyhlásených za národnú technickú pamiatku.

Kto nebude separovať, v budúcnosti zaplatí za odvoz odpadu oveľa viac

Aj keď problematika likvidácie komunálnych odpadov je aktuálna celé desaťročia, vážnejšie sme sa ňou na Slovensku začali zaoberať od polovice 90. rokov. Aj Trnavčanom stále chýba viac zmyslu pre ekologické správanie, ktorého súčasťou je aj separácia komunálneho odpadu. Štatistiky však hovoria, že sa postupne zlepšujeme a objem vyseparovaných zložiek je čoraz viac.