Cieľom je, aby ženy vedeli, ako sa majú brániť

Ženy sa zvyčajne útokom násilníkov nedokážu brániť tak účinne ako muži. O prípadoch násilia páchaného na ženách dostáva polícia hlásenia denne. V Trnave preto členovia občianskeho združenia Club Ju Jitsu ponúkajú zdarma kurz pre ženy nad 18 rokov. Medzi lektormi sú súčasní aj bývalí príslušníci polície a ďalších ozbrojených zložiek.

Jubilejných deväťdesiat zastavení Štefana Kopeckého

Príkladom toho, koľko práce a energie môže do výskumu vložiť odborník, ktorý má skutočne rád svoju prácu, potvrdzuje osobnosť Trnavčana, lekára – patológa a aj jubilanta Štefana Kopeckého. Počas svojej aktívnej kariéry bol nielen lekárom – patológom, ale aj vedcom, pedagógom, a popritom nezabúdal ani na svoju rodinu a mesto.

Moje zdravie už dosluhuje, ale mozog stále niečo prikazuje...

Pre mnohých z nás je život seniorov ako trinásta komnata, do ktorej netúžime vstúpiť. Nás sa to predsa netýka. Nechceme počúvať príbehy ľudí, ktorí si ešte prednedávnom mysleli, že svoj život majú pevne v rukách, a dnes v nich ledva udržia barlu alebo lyžicu. Neveríme, že niekedy boli aj oni takí, akí sme dnes my, neveríme, že aj my budeme čoskoro takí, akí sú dnes oni.

Rekonštrukcia budovy a skvalitnenie služieb v Knižnici Juraja Fándlyho

Od augusta do konca roku 2015 sa v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave realizoval významný projekt s názvom Rekonštrukcia budovy a skvalitnenie služieb. V rámci tohto projektu zaviedla knižnica novú technológiu, ktorá je výborným prostriedkom na zjednodušenie všetkých procesov nielen pre knihovníkov, ale aj pre čitateľov. Nezabudlo sa ani na telesne postihnutých návštevníkov, ktorým bude slúžiť nový schodolez.

Strata sluchu

S nákupom v ruke som prechádzal domov popri bazilike. Rýchly krok pozastavil hlas bezdomovca: „Pán Tomašovič, nedáte mi euro?“ Prekvapený, že ma pozná po mene, som vytiahol z tašky rožok a podal som mu ho so slovami: „Nedávam peniaze na ulici, ale zoberte si niečo pod zub, aby ste neboli hladný.“ Odmietol ho a dodal: „Ďakujem, nie som hladný, ale tá vaša kniha sa mi páči.“ Veta ma odrovnala, čítal knihu. Vytiahol som teda stravný lístok. Neodmietol, no poznamenal: „Ja to nehovorím kvôli tomu, že mi musíte niečo dať. Len chcem, aby ste písali.“ Priznám sa, potešilo ma to. Nadšenie však netrvalo dlho. Bezdomovec si ma našiel každý deň a pokúšal sa dostať stravný lístok.