Motto Týždňa slovenských knižníc Knižnice pre všetkých sme naplnili do bodky

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave už 11 rokov úspešne spolupracuje s knižnicou v Ústave pre výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou. Tradícia sa začala v roku 2006 a trvá nepretržite až doteraz. Raz za rok počas Týždňa slovenských knižníc prichádzame do tohto ústavu aj so zaujímavými osobnosťami, a tak sprostredkovávame literárny zážitok aj pre odsúdených.

Turisti Spartaka Trnava si pripomenuli štyridsiatku

Ročne absolvujú približne osemnásť peších a osem cyklistických túr, dokonca sa opäť obnovil záujem o bežkárske túry

Prednedávnom sa na výročnej členskej schôdzi stretli členovia Klubu slovenských turistov Spartak Trnava. Okrem vyhodnotenia uplynulého roku a plánu aktivít na nasledujúce mesiace súčasťou stretnutia bola aj slávnostná pripomienka 40. výročia založenia klubu.

Trnavská zmluva z 13. februára 1327

Nešlo len o známe uzatvorenie sobášnej zmluvy medzi dvoma panovníckymi rodmi, ale aj o vojensko-politickú a ekonomickú dohodu. A práve dôsledky tej poslednej dohody, ktorá zaniká v pozadí prvých dvoch, vidno až dodnes.

Trnavský park. Skúsme sa spolu zasnívať...

Trnava bola kedysi mestom obkoleseným záhradami. To muselo byť pekné. Keď sa blížil voz, koč, alebo jazdec na koni k mestu, videl kostolné veže vykukujúce z hradieb na šírej zelenej ploche polí a lúk. Prechádzal prašnou cestou popri hájoch, ktoré viedli v pásoch až kdesi k Malým Karpatom.

Známi a neznámi autori historickej Trnavskej univerzity XII.

Ján Ivančič: v Trnave študoval, v Trnave učil