Husle a láska k hudbe ho sprevádzali celým životom

Leto, keď je príroda plná života, nie je vhodný čas na odchod z tohto sveta. Smrť sa nás však nepýta, kedy smie prísť. Prednedávnom si vzala pedagóga a hudobníka Jána Šulka z Modranky (*10. december 1951 – †16. jún 2016). Hoci už odvtedy uplynuli viac ako tri mesiace, Modrančanom sa stále nechce veriť, že jeho husle už nadobro zmĺkli.

Expozícia Klarisky v Trnave nám umožní nahliadnuť do ich histórie a spôsobu života

Otvorenie expozície Klarisky v Trnave sa uskutoční s kurátorským sprievodom v stredu 5. októbra 2016 o 16.30 hodine v Západoslovenskom múzeu v Trnave na Múzejnom námestí 3. Počas vernisáže bude návštevníkom výnimočne sprístupnený Kostol Nanebovzatia Panny Márie.

Na Kvetnú nedeľu v roku 1212 zasvätila svoj život Bohu zakladateľka rádu klarisiek Klára z Assisi. Spolu so svojimi nasledovateľkami žila v dome pri Kostole sv. Damiána v Assisi v chudobe, čistote a kázala pokánie podľa pravidiel napísaných Františkom z Assisi. Po jej smrti v roku 1253 bola vyhlásená za svätú.

TRNAVSKÉ KINÁ ...majú vyše storočnú históriu

Pohyblivé obrázky na filmovom plátne museli pripadať ľuďom na začiatku 20. storočia ako zázrak techniky. Tento div mohli sledovať ešte pred zriadením stálych kín prostredníctvom kočovných kinematografov. V roku 1905 začal v Bratislave premietať Elektobioskop, ktorý využíval ako stabilný premietací priestor šermiarsku sálu hotela U zeleného stromu na mieste neskoršieho hotela Carlton. V roku 1915 mala Bratislava v prevádzke šesť stálych kín.[1] Ako to bolo v neďalekej, ale menšej Trnave?

Ludvík Nábělek – zakladateľ trnavskej urológie

V knihe 150 rokov nemocnice v Trnave sa dočítame, že medicínska urologická špecializácia sa na Slovensku začala formovať až po druhej svetovej vojne. V Trnave urologickú starostlivosť v rokoch 1953 – 55 zabezpečoval lekár Július Skarniczel, a po ňom tri roky Ľudovít Režucha. Obaja lekári do Trnavy dochádzali z Bratislavy, ambulanciu mali na poliklinike a operovali na chirurgii. Až v roku 1958 v trnavskej nemocnici, ktorá bola vtedy Krajským ústavom národného zdravia pre Bratislavský kraj, vznikol pri chirurgickom oddelení urologický ordinariát. Do funkcie ordinára – urológa bol menovaný Ludvík Nábělek, ktorý do Trnavy prišiel z Martina. Ordinariát bol predstupňom vzniku urologického oddelenia 1. októbra 1967.

Trnavské brány v stredoveku I.

Charakteristickou urbanistickou súčasťou stredovekých miest boli ich hradby: opevňovacie múry s vežami, baštami a bránami a v čase nebezpečenstva aj priekopy napĺňané vodou. Hlavným účelom hradieb bolo zabezpečovanie ochrany mešťanov a ich majetkov pred útokmi nepriateľov. Opevnené mestské sídla sa preto výrazne odlišovali od neopevnených dedín. Výstavba fortifikácie si vyžadovala veľa práce, materiálu a financií. Veľakrát najmä financie boli hlavnou príčinou nevybudovania murovaných hradieb, ale len jednoduchšieho drevozemného opevnenia. Panovníci však zo strachu pred vojenským nebezpečenstvom a v snahe podporiť výstavbu hradieb často poskytovali mestám rôzne úľavy či príspevky.