Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – október 2016

1. 10. 1896Narodil sa český akademický maliar a grafik KAREL VOTLUČKA, ktorý v rokoch 1945 – 52 pôsobil v Trnave a na svojich obrazoch zachytil mestskú architektúru a mnohé stavebné pamiatky (120. výročie).

1. 10. 1896 – V Rakúsku sa narodil slovenský historik, archivár, múzejník a publicista OVÍDIUS FAUST, ktorý v rokoch 1953 – 1970 pôsobil v Západoslovenskom múzeu v Trnave (120. výročie).

8. 10. 2006 – V Čechách umrel teológ, publicista a biskup PAVOL HNILICA, absolvent trnavského gymnázia, ktorý je pochovaný v krypte pod Katedrálou sv. Jána Krstiteľa v Trnave (10. výročie).

Neznáme dejiny mesta – slovenské sklárstvo a Trnava: Vyfúknuté sklo

Pri potulkách ulicami mesta nachádzame nielen stáročnú krásu historického mesta, ale aj novšie objekty, ktorých význam ešte donedávna presahoval jeho kataster. Zvykne sa vravieť, že Trnava bola doménou umenia, hudby či športu, ale v kapitolách nedávnej minulosti by sme našli aj lesknúci sa okamih, keď stála na vrchole pyramídy slovenského skla. Nuž, krása je všade, len ju treba objaviť. Aby sme mohli poodkryť históriu tohto obdobia v našom meste a nahliadnuť aj do jej zákulisia, žiadalo sa siahnuť do utajenej zásuvky dokumentov a vzácnych spomienok tých, ktorí boli pri tom. A tak sme sa pri dobrej káve stretli s ľuďmi, ktorí kedysi tvorili to, čomu sa hovorilo „vrcholový manažment“ sklárstva na Slovensku.

Spomienky na okupáciu fašistickou armádou v Protektoráte Čechy a Morava

Okupácia, protektorát, diktatúra. Pre súčasníkov zväčša len slová bez hlbšieho obsahu. Ľudská pamäť je neprenosná. Letopočty v učebniciach dejepisu sú len čísla. Dnes už málokto chápe, čo sa naozaj stalo v Československu v roku 1939, 1948 alebo v roku 1968. Ľudia, ktorí to všetko zažili, neodvratne odchádzajú do večnosti. Hlas tých, ktorí sú ešte nažive, je slabý. Varovanie, že vývoj udalostí, za ktorý zaplatili životom milióny ľudí, sa môže s malými obmenami opakovať, takmer nik nechce počúvať...

V novej divadelnej sezóne klasika i prvé premiéry na Slovensku

Divadlo Jána Palárika vstupuje do svojej 43. sezóny. V premiérach chce prísť s niektorými celkom novými inscenáciami, ktoré ešte na Slovensku neboli uvedené, no chce zároveň priniesť i klasiku a aj diela súčasných autorov. Azda sa niektoré z inscenácií zaradia medzi tie úspešné, ktoré zostávajú na fermane niekoľko rokov. „Za tie desaťročia máme skúsenosti, na čo naše publikum reaguje. V druhom pláne ide o to, aké hry môžeme realizovať s naším súborom a technickými dispozíciami divadla,“ hovorí riaditeľ divadla Emil Nedielka.

Bachovo oratórium Jánove pašie v Bazilike sv. Mikuláša

Jedno z najpôsobivejších oratoriálnych diel Johanna Sebastiana Bacha Jánove pašie BWV 245 bude uvedené v nedeľu 23. októbra o 20. hodine v Bazilike sv. Mikuláša. Pri tejto príležitosti sa vďaka spolupráci s barokovým ansámblom Solamente naturali po prvý raz na Slovensku predstaví Medzinárodná zborová akadémia Lübeck (www.chorakademie-luebeck.de), elitný zborový ansámbel, každoročne novo zostavovaný konkurzmi spomedzi študentov spevu po celom svete. Rolf Beck, dirigent a zakladateľ akadémie, si pre tento koncert vybral sólistov z radov mladých slovenských spevákov, ktorí pôsobili alebo ešte stále aktívne spolupracujú so Zborovou akadémiou Lübeck.