Dobročinné podujatia v predvianočnom čase

Atmosféra Vianoc nás napĺňa radosťou a pokojom. Ľudia majú k sebe akosi bližšie, cítia, že možno práve to je najvzácnejším darom týchto sviatkov. Nikto by nemal byť sám, každý by mal byť obdarovaný. Aj to je zmyslom tradičných charitatívnych podujatí, ktoré v predvianočnom čase pripravuje mestská samospráva.

Na Trojičnom námestí je umiestnený stánok s označením charitatívny predaj. Práve tu bude počas vianočných trhov predávať pätnásť organizácií a občianskych združení ručne vyrobené darčekové predmety. Výťažok z predaja je určený na podporu ich činnosti.

V skratke

♦ Rekonštrukcia sociálnych zariadení zvýšila kapacitu materskej školy v Modranke o dvadsať miest. Mestský úrad v Trnave reaguje na problém nedostačujúcich kapacít predškolských zariadení. Na riešenie tejto situácie pripravila samospráva niekoľko projektov – jedným z nich bola nedávna rekonštrukcia sociálnych zariadení v materskej škole na ulici Ivana Krasku v Modranke. V rámci nej do škôlky pribudlo šesť nových toaliet a päť umývadiel pre škôlkarov. Vďaka tomuto rozšíreniu sociálnych zariadení bude môcť škôlku od januára 2017 navštevovať o dvadsať detí viac.

Diskusia o extrémizme zaujímavá témou, pilotná internetovým prenosom

Sociálne siete na internete umožňujú v relatívnej anonymite prezentovať názory. Ak sú pozitívne a konštruktívne, neraz obohatia nejednu diskusiu. No práve sociálne siete dávajú priestor aj na také vyjadrenia, ktoré môžu byť hanobením. Najčastejšími terčmi sú Rómovia, cudzinci, utečenci alebo marginalizované sociálne skupiny. Najhoršie sú však diskusie, ktoré sa napohľad tvária ako konštruktívne, no majú v sebe dávku netolerancie a extrémizmu. Aj o takýchto témach sa hovorilo na stretnutí Kto lajkuje extrémizmus, ktoré pripravila mestská samospráva v trnavskom kine Hviezda. O debatu s odborníkmi bol veľký záujem aj preto, že takýto typ diskusie bol celkom nový.

Jednou nohou v Bruseli a oboma nohami v Trnave

Európska komisia Brusel. Tím Maroša Ševčoviča. Takto nájdeme aj na internete identifikátor Trnavčanky a trnavskej rodáčky Ľubomíry Hromkovej. Napriek tomu, že väčšiu časť roka prežíva v Bruseli, je dušou stále v našom meste. V Európskej komisii má v portfóliu energetickú agendu, ale aj komunikáciu s médiami. My sme Ľubomíru Hromkovú zastihli v Trnave, kde mala sériu prednášok o poslaní Európskej komisii a úlohách Európskej únie. A to bola aj príležitosť na rozhovor.

Trnava už má ako prvé mesto na Slovensku aj kontajnery na elektroodpad

Trnava sa stala prvým mestom na Slovensku, v ktorom boli osadené červeno-biele kontajnery na zber drobného elektroodpadu a batérií. Nájdete ich v meste na jedenástich stojiskách pri iných zberných nádobách na triedenie odpadu.
S ponukou osadiť v Trnave tento druh zberných nádob prišla nezisková organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK, ktorá zber financuje, bezplatne osadila kontajnery a vo svojej réžii ich bude aj vyprázdňovať. Ide o najväčšiu organizáciu zodpovednosti výrobcov pre prenosné batérie a akumulátory na Slovensku, ktorá v roku 2015 vyzbierala pomocou organizovaného zberu v obciach 5 000 ton elektroodpadu a 100 ton batérií a akumulátorov.