Pomohli mu. Znova veselo šantí a víta nás pri dverách

Ešte včera bolo všetko v poriadku. S chuťou maškrtil, šantil, bol plný života. Dnes nepribehne na zavolanie, leží, neodpovedá na otázky, len tíško poplakáva. Jeho smutný pohľad hovorí za všetko. Nikdy predtým, ani raz počas mnohých dní, keď sa naše smútky a nepokoj rozplývali ako dym v jeho bezvýhradnej oddanosti a láske, nám nenapadlo, že by sme ho mohli stratiť. Tá predstava je prekvapivo bolestná. Veď je to člen rodiny. Narýchlo zbalíme všetko potrebné a vezieme chorého na pohotovosť. S malou dušičkou sa usádzame v čakárni. Atmosféra hustne strachom z neznámeho prostredia. Z operačnej sály vyvážajú iného pacienta. Je ešte v narkóze, jeho mocné telo leží bezvládne na vozíku.

Trnavská univerzita jedným z laureátov Národnej ceny SR za kvalitu 2016

Druhý novembrový týždeň Európska organizácia pre kvalitu každoročne vyhlasuje za Európsky týždeň kvality. Okrem iných podujatí sa k tejto tradícii už niekoľko rokov pripája aj Slovenská republika, a to odovzdávaním ocenenia v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti. Národné ceny (odovzdali ich v Primaciálnom paláci v Bratislave) sú v podobnej forme v súčasnosti odovzdávané takmer vo všetkých európskych štátoch.

Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity XVIII.

Michal Milkovič: Oslava storočnice univerzity a jej mecénov
K univerzitnému prostrediu rovnako v minulosti ako aj dnes neodmysliteľne patria jej mecéni, v modernejšej terminológii sponzori. Úlohou profesorov aj študentov bolo kedysi tieto osobnosti náležitým spôsobom osláviť v tlačených dielach, a tým zväčšiť a rozšíriť ich nehynúcu slávu.

(Ne)zabudnuté úsmevné príbehy z (ne)známych dejín Trnavy

Pri práci na príprave ďalšieho dielu voľného seriálu o neznámych dejinách, udalostiach a osobnostiach nášho mesta sme nahliadli do úsmevného „šuflíka“ autentických príbehov, na ktorých sa kedysi zabávali aj naši predkovia. Hneď na začiatku sme siahli po mene Jozef Slezák (* 1878 Križovany – † 1953 Dreux, Fr.). Je potrebné uviesť, že ide o výraznú osobnosť, ktorej sme možno doteraz nevenovali náležitú pozornosť. V krátkosti: bol to veľkostatkár, podnikateľ a prvý starosta mesta Trnavy v rokoch 1918 – 1922.

Židovská komunita v Trnave kľúčovou dierkou II.

Dejiny menšín na Slovensku sú integrálnou súčasťou našej histórie. V minulom vydaní Noviniek z radnice sme priniesli prvú časť eseje, v pravom význame slova „pokusu“ zmapovať dejiny židov v Trnave. Táto časť sa sústreďuje na moderné dejiny židov od začiatku 19. storočia. A najmä ich dejiny v 20. storočí sú mementom toho, že nie je dobré, aby sa história opakovala...