Šedá kniha čiernej doby

Výstava mladej výtvarníčky Lenky L. Lukačovičovej (nar. 1987 v Trnave) dodáva Synagóge – Centru súčasného umenia na Halenárskej ulici punc slávnych výstav zo série Pamäť miesta, ktorá spomínala prostredníctvom umeleckých diel na ľudské príbehy židovskej komunity. Šedá kniha sa totiž znovu vracia k radšej zabudnutým spomienkam...

Jeden z pätnástich koncertov projektu Slovensko 2016 Advent bude v synagóge

Slovensko 2016 Advent je unikátny projekt Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorý spája umenie a kultúru s ušľachtilým charitatívnym rozmerom. Od 28. novembra do 16. decembra 2016 v pracovné dni od pondelka do piatku, prinesie RTVS pätnásť adventných koncertov z pätnástich miest Slovenska. Jeden z nich sa uskutoční v pondelok 12. decembra o 19.30 h v Synagóge – Centre súčasného umenia na Halenárskej ulici. Hudobnou hostkou koncertu v Trnave bude Ľubica Čekovská, úlohy moderátorky sa ujme Soňa Müllerová.

Milovník krásy, pravdy a múdrosti

Medailón klasického filológa a univerzitného profesora Daniela Škovieru
Koncom novembra tohto roka sa dožil sedemdesiatich rokov klasický filológ, neolatinista a vysokoškolský pedagóg Daniel Škoviera. Hoci sa narodil na východe Slovenska, študentské časy a pedagogické pôsobenie spojil s jeho západom. S Trnavou ho viaže nielen 24 rokov pôsobenia na Trnavskej univerzite, pri ktorej zrode stál spolu s inými významnými osobnosťami slovenskej vedy. Prekladom diela Jána Kaziho Stará a nová stoa (2009) a knihy Gabriela Hevenešiho Dôkazy svätosti Uhorska (2016) totiž prispel k odkrývaniu pamiatok novolatinskej literatúry z vydavateľského prostredia historickej Trnavskej univerzity.

Novoročný koncert Trnavského komorného orchestra

1. januára 2017 o 16.00 h v Kostole sv. Jakuba
Nový rok je dňom, ktorí trávia Trnavčania rôzne. Niektorí liečia ubolené nohy po silvestrovskom výstupe na Záruby, iní dospávajú polnočný ohňostroj, stretávajú sa s rodinou a priateľmi a predavačky hypermarketov sú konečne doma so svojimi deťmi. Kroky stále väčšej skupiny milovníkov hudobného umenia smerujú v tento deň do Kostola sv. Jakuba na pravidelný novoročný koncert.

Zdenka Mikulu spája s Trnavou šnúra zborového spevu

Veľkolepým a nie celkom každodenným spojením štyroch zborov si v Aule profesora Adamku na Materiálovotechnologickej fakulte STU pripomenuli sto rokov od narodenia významného slovenského skladateľa a upravovateľa mnohých ľudových piesní Zdenka Mikulu (*27. november 1916 Vyhne – †31. október 2012 Bratislava). Aj keď žil v Prahe, Banskej Bystrici i v Bratislave, práve s Trnavou ho spája významná etapa jeho práce a najmä uplatnenia jeho diela, pretože trnavské zbory spievali predovšetkým jeho úpravy i autorské skladby. Tak vzniklo aj vzájomné priateľstvo medzi Zdenkom Mikulom a členmi trnavských zborov.