Pro veritate cum caritate – s láskou za pravdu

Návštevníci Západoslovenského múzea si budú môcť v Dome hudby od 9. decembra 2016 popri expozícii venovanej životu a dielu hudobného skladateľa M. Schneidera Trnavského pozrieť novú múzejnú prezentáciu, ktorá je spojená s pôsobením prvého apoštolského administrátora novozriadenej Trnavskej apoštolskej administratúry Mons. ThDr. Pavla Jantauscha. Vo funkcii, do ktorej ho vymenoval 29. mája 1922 pápež Pius XI., zotrval až do svojej smrti v roku 1947.

Predvianočný Trnavský panteón privíta aj Božidaru Turzonovovú

Voľný cyklus rozhovorov s osobnosťami kultúrneho a spoločenského života rôznym spôsobom spätými s Trnavou pod názvom Panteón Malého Ríma či Trnavský panteón, sa od svojej premiéry v septembri 2014 stihol stať pevnou súčasťou trnavského kultúrneho spektra. Veľmi zaujímavých hostí privíta aj ten predvianočný, ktorý sa začne v Aule Pazmaneum na Univerzitnom námestí 1 vo štvrtok 8. decembra o 16.30 h.

Requiem Wolfganga Amadea Mozarta prinieslo poslucháčom hlboký citový zážitok

Na začiatku strach a skľúčenosť, na záver upokojenie a nádej. Hlboký citový zážitok s posolstvom o najvážnejších veciach v živote človeka prinieslo poslucháčom z Trnavy a širokého okolia slávne Requiem Wolfganga Amadea Mozarta, ktoré zaznelo 23. októbra v Kostole sv. Jakuba v predvedení zboru Cantica Collegium Musicum, Žilinského miešaného zboru a Trnavského komorného orchestra pod vedením dirigenta Štefana Sedlického. Sólových speváckych partov sa zhostili skvelí Miriam Maťašová (soprán), Alena Kropáčková (alt), Jozef Gráf (tenor) a Boris Prýgl (bas).

Hľadanie hviezdy

V tme hľadáme svetlo. Každá akcia vyvoláva reakciu. Tak nás to učili nielen v škole, ale pozorujeme to aj v každodennom živote. Najvýraznejšie azda v oblasti slova, v médiách či v politike, kde slová už neslúžia primárne na dorozumenie, ale lietajú ako kamene. Jedno proti druhému. Ako sa zorientovať v takejto situácii, ako nezostať v tme? Ako nezjednodušiť svoje rozhodnutia automatickým postavením sa na jednu či druhú stranu? Môžeme odkryť aj iný, neagresívny akčno-reakčný prúd myslenia? Zvnútornenie môže mať takúto silu. Čerpá z neho aj spisovateľ a básnik žijúci v Trnave Štefan Kuzma, ktorý sa s nami v tomto roku podelil o štyri vzácne básnické zbierky.

Dotknutý Trnavou

K životnému jubileu Karola Kapellera. Stretnutia s profesorom Karolom Kapellerom sprevádza vždy úsmev vyvierajúci z jeho pozitívneho postoja k životu, ktorý prenášal nielen do svojej práce, ale aj do poézie. Najvýstižnejšie to charakterizuje jeho báseň Žiť je krásne. Svojich priateľov veľakrát obdaril peknými veršami a rýmami, aby oslávil život, ľudí, trnavský Rím, a ako sám dodáva, aj „svoj celoživotný výskum orgánov, tkanív, buniek a embryí“.