Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity XX.

Ján Jozef Rendek – niekdajší pilier právnej romanistiky na Trnavskej univerzite. Štúdium práva patrí dlhodobo k najatraktívnejším a najpopulárnejším odborom medzi záujemcami o univerzitné štúdiá. Možno to znie človeku modernej doby neuveriteľne, ale nie vždy to tak bolo. Z historických prameňov a starších publikácií, ktoré nám odkrývajú dejiny uhorského školstva a vzdelávania, sa totiž dozvedáme, aké boli ťažké a náročné začiatky a rozvoj jednotlivých fakúlt, katedier či samotných vedných disciplín. Platí to aj o právnej romanistike v Uhorsku, ktorá sa v prvej polovici 18. storočia nachádzala na rázcestí.

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – február 2017

1. 2. 2012 – V Bratislave umrel prvoligový futbalista, reprezentant, neskorší tréner a funkcionár LADISLAV KUNA, rodák z Hlohovca, hráč Spartaka Trnava, s ktorým získal 5 majstrovských titulov (5. výročie).

2. 2. 1917 – V Budapešti sa narodila poetka a autorka publikácií pre deti HENNY FIEBIGOVÁ, ktorá prežila detstvo a študentské roky v Trnave, kde maturovala na Učiteľskom ústave a krátko pôsobila aj ako učiteľka a vychovávateľka (100. výročie).

Nové poznatky o živote a diele trnavského rodáka Jána Sambuca: Zberateľská činnosť a kolekcia gréckych a latinských rukopisov

Spomedzi mnohých aktivít Jána Sambuca zastáva významné miesto jeho zberateľská činnosť. Vášeň pre zberateľstvo sa u neho prejavila jednak na poli numizmatiky, no výnimočne cenná je pre nás jeho záľuba v zbieraní najrôznejších kníh. Takže ho právom môžeme nazvať najznámejším humanistickým bibliofilom, ktorý pochádzal z územia dnešného Slovenska. O význame trnavského rodáka a jeho záľube v knihách svedčí rozsiahla zbierka tlačených kníh a rukopisov, ktorú počas svojho života zhromaždil, počítajúca úctyhodných vyše tritisíc položiek.

Štúdia Simony Jurčovej Viliam Wietz – fotograf v Trnave v zborníku Historická fotografie 2016

Texty Simony Jurčovej publikované v Novinkách z radnice, zachytávajúce voľakedajšiu atmosféru nášho mesta, stopy doby, pomerov a historických okamihov, majú priaznivú reakciu nielen v Trnave, ale aj v zahraničí. Z Českej republiky prišla na trnavskú radnicu výzva prednesená prostredníctvom riaditeľa Vojenského archívu v Trnave Jozefa Petráša, ktorý je zároveň členom redakčnej rady odborného zborníka o historickej fotografii, zozbierať historické podklady a pripraviť odbornú štúdiu o trnavskej fotografii. Jej naplnením je štúdia Simony Jurčovej pod názvom Viliam Wietz – fotograf v Trnave, ktorá koncom minulého roka vyšla v českom odbornom recenzovanom zborníku Historická fotografie 2016.

Výnimoční ľudia sú krájačmi tmy

(Anton Hykisch: Verte cisárovi, s. 224)
Bratislava, 12. december 2016

Ponáhľam sa na železničnú stanicu. Z Národnej banky Slovenska si v ruke odnášam knihu a v pamäti cinkanie mincí, ktorými posýpali Hykischov román Verte cisárovi. Žičlivé slová a zvuk kovových peňazí vyprevádzal publikáciu na ceste k čitateľom a zároveň potvrdzoval zložitý životný príbeh vládcu monarchie. Do košíka s mincami načierali dvaja bývalí najvyšší predstavitelia Slovenskej republiky Rudolf Schuster a Ivan Gašparovič, veľvyslanec Rakúskej republiky na Slovensku Helfried Carl, guvernér NBS Jozef Makúch, riaditeľ Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov Roman Michelko a riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni Alena Heribanová.